Gizlilik Politikası

A. İnternet sitesi ziyaretçisi/kullanıcısına ait kişisel verilerin yönetimi ve korunması; kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümleri, yetkili otorite kararları ve burada yer alan koşullara tabidir.

B. Wikifarmer, yalnızca çevrim içi sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla gönüllü olarak verilmesi halinde internet sitesi ziyaretçileri/kullanıcılarının kişisel verilerini toplamaktadır. Wikifarmer tarafından toplanan başlıca kişisel veriler şunlardır:

 1. Kullanıcının adı ve soyadı, a) kullanıcıların hizmetlerimize kaydının yapılması ve siparişlerinin oluşturulabilmesi, b) satıcılar ve uygun olduğunda Wikifarmer tarafından hizmetlerin faturalandırılması ve c) kullanıcılar tarafından ödemenin yapılabilmesi amacıyla alınır.
 2. İnternet sitesinin kullanıcıları tarından seçilen kullanıcı şifresi: Kaydolma ve kimliğinizi doğrulama için bir ön koşul olarak internet sitesine kaydolma amacıyla alınır.
 3. Posta adresi: Satıcıdan alıcıya siparişlerin ulaştırılması ve faturalandırılmasının yanı sıra sizinle yapılacak her türlü yazılı haberleşmede kullanmak için satıcı ve alıcının ev veya işyeri adres bilgisi alınır.
 4. E-posta adresi: Satıcıdan alıcıya siparişlerin karşılanması ve gönderilmesinin yanı sıra sizinle yapılacak her türlü yazılı haberleşmede kullanmak için satıcı ve alıcının e-posta adres bilgisi alınır.
 5. İletişim telefon numaraları: Daha iyi hizmet, hizmetlerin en iyi şekilde sunulması ve/veya şikayetlerin ele alınması ve/veya gerekli olması durumunda kullanıcılarla iletişim kurulması amacıyla her kullanıcının telefon iletişim bilgileri alınır.
 6. Tüzel kişiler ve şahıs şirketleriyle ilgili olarak, hizmetlerimizin faturalandırılmasının yanı sıra kişilerin faaliyetlerinin meşruiyetini kontrol edebilmemizi sağlayacak şekilde vergi bilgilerini (KDV numarası, vergi dairesi, faaliyeti ve adresi) alırız.
 7. Konum takibinin yanı sıra elektronik cihazlarla ilgili bilgiler: İnternet sitesi IP adresi, cihaz tipi ve konum takibine açıkça izin vermiş olmanız durumunda konum bilgileriniz toplanır.

Wikifarmer tarafından bu bilgiler yalnızca kullanıcı siteye giriş yaptığında toplanır. Kullanıcının internet sitemize Facebook üzerinden giriş yapması durumunda Wikifarmer yalnızca kullanıcının belirttiği Facebook kullanıcı adı bilgisini toplar.

Ayrıca Wikifarmer bilgi sistemi, ziyaretçi/kullanıcı tarafından ziyaret edilen site bilgilerini ve Wikifarmer internet sitesini kullanarak seçebileceği üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantılarıyla ilgili bilgileri de otomatik olarak toplar. Bu ilişkilendirme google reklamları, yeniden pazarlama, dönüşüm izleme, dönüşüm izlemeye ilişkin facebook reklamları yoluyla yapılır.

Wikifarmer internet sitesi kullanıcılarının özel bağlantılar (bağlantılar, köprü bağlantıları, banner) üzerinden üçüncü taraf internet sitelerine yönlendirilmesi durumunda, Wikifarmer bu sitelerin takip ettiği kişisel verilerin yönetimi ve korunması konusunda sorumluluk üstlenmeyecektir.

 • İşlediğimiz kişisel verilerinizin yükümlülüğü:

Kişisel verilerin sağlanması, sunulan hizmetlerin düzgün bir şekilde sağlanması ve siparişlerin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi açısından zorunludur.

Bunun istisnası olarak bilgilerinizin Wikifarmer bülteninin size yollanması amacıyla bilgilerinizin işlenmesine rıza göstermeyebilirsiniz; bu durum hizmetlerin sunumunu etkilemeyecektir.

 • Kişisel verileriniz başka kimlere ulaşmaktadır?

Kişisel verilerinizi, hizmetlerin tarafınıza sunulmasından sorumlu Wikifarmer çalışanları ve ortakları hariç olmak üzere üçüncü taraflara aktarmıyoruz. Aktarılması durumunda kişisel verilerinizin yasadışı şekilde işlenmemesini yani yukarıda açıklanan aktarım amaçları dışında bir amaçla aktarılmamasını temin edecek koşullar sağlanmaktadır.

Ayrıca hizmetlerimizin sunulması için her alıcının kişisel verileri, kendi seçtiği satıcıyla paylaşılırken satıcıların kişisel verileri (birey veya ortaklık olmaları durumunda) internet sitesinin tüm kullanıcılarıyla paylaşılır.

Her halükarda Wikifarmer, ziyaretçinin/kullanıcının rızası olmadan, yukarıda belirtilen amaçlar dışında ziyaretçilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin üçüncü taraflara satışını mümkün kılmayacak, söz konusu verileri üçüncü taraflara iletmeyecek veya açıklamayacaktır. İlgili yasal mevzuatların uygulanması ve yalnızca yetkili otoritelere sunulması veya ziyaretçi/kullanıcı kişisel verilerinin bir Kamu Kurumu vb. tarafından talep edilmesi bu koşulun istisnasıdır.

 • Kişisel verilerinizi neden kullanıyoruz (işliyoruz)?

Wikifarmer, minimum düzeyde ve işleme amacının yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde kişisel verileri toplar, saklar ve işler. Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

 1. İnternet sitesine kaydolmanız ve hizmetlerimizin sunulması amacıyla.
 2. Size sunulan hizmetlerin faturalandırılması ve ödeme yapılması amacıyla.
 3. Gerekli olduğunda sizinle doğrudan telefonla veya çevrim içi olarak iletişim kurulması amacıyla.
 4. Kişisel verilerin işlenmesinin meşru menfaatlerimiz veya ulusal ve/veya Avrupa mevzuatlarına uyumluluğumuz açısından gerekli olduğu durumlarda.
 5. Bültenimize abone olan kişilere periyodik olarak gönderdiğimiz katılım e-postaları ve kısa mesajları gibi doğrudan pazarlama ve/veya tanıtım faaliyetleri amacıyla.
 6. Dolandırıcılık ve diğer suçlardan korunmak, bunları tespit etmek ve önlemek amacıyla.
 7. Bilgilerinizin kaybı, zarar görmesi, çalınmasını veya bilgilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişimi önlemek için gerekli adımların atılması ve ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla.
 8. İletişim, istatistik veya istatistiksel amaçlarla ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla.

Bunun için ziyaretçi/kullanıcının, yalnızca internet sitesini kullanarak rıza gösterdiği varsayılır.

 • Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle işliyoruz ve saklıyoruz?
 1. Kişisel verileriniz, internet sitesini kullandığınız ve hesabınızı silmeden internet sitesini kullanmaya devam ettiğiniz sürece saklanacaktır. Benzer şekilde yukarıda belirtilen amaçlara yönelik olarak kişisel verilerinizin işlenmesine rıza gösterdiğiniz müddetçe onları muhafaza ederek işleyeceğiz.
 2. Tanıtım faaliyetleriyle ilgili olarak (bültenler, e-postalar, kısa mesajlar), söz konusu tanıtım materyallerini almak istemediğinizi belirtene kadar kişisel verilerinizi muhafaza edeceğiz.
 3. Vergisel konularla ilgili olarak, internet sitesindeki hesabınızın herhangi bir nedenle silinmesinden itibaren on (10) yıl boyunca faturalarınız ve ödemelerinizle ilgili kişisel verilerinizi muhafaza edeceğiz.
 4. Wikifarmer, hizmetlerin sunulmasıyla ilgili muhtemel yükümlülüğe dair meşru menfaatlerimizi korumak için gerekli olması durumunda internet sitesindeki hesabınızın herhangi bir şekilde silinmesinin ardından kişisel verilerinizi en az beş yıl (5 yıl) boyunca saklamaya devam edebilir.
 5. Her durumda kişisel verileriniz gereğinden daha uzun bir süre tanımlanabilir şekilde saklanmamaktadır.
 • Verilerinizin korunması için aldığımız garantiler

Wikifarmer, kullanıcılar tarafından sunulan kişisel bilgileri ve verileri korumayı ve güvenli bir şekilde yöneteceğini taahhüt eder. Bu amaç doğrultusunda kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi için gerekli teknik güvenlik ve organizasyon önlemleri alınmıştır ve bu önlemler düzenli olarak güncellenmektedir. Toplanan kişisel veriler, erişimi şifreyle sınırlandırılmış sunucularda saklanır ve Wikifarmer, söz konusu bilgileri kayıplara veya kötü amaçlı kullanıma karşı olduğu gibi yetkisiz erişim, ifşa, modifikasyon veya imhaya karşı da korumak amacıyla spesifik teknolojiler ve prosedürlerden faydalanmakta ve sıkı fiziksel, elektronik ve idari güvenlik önlemleri almaktadır.

Ayrıca tüm çalışanlarımızı kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğinin muhafaza edilmesinin önemi hakkında eğitimden geçiriyoruz.

Bunların dışında kişisel verilerinizi kayıp, değiştirilme, yasa dışı biçimde işlenme veya modifikasyona karşı korumak amacıyla aşağıdaki teknik ve organizasyonel önlemleri ve prosedürleri uygulamaktayız:

– Kişisel verilerinize erişim hakkı, spesifik amaçlar için yetkilendirilmiş belli sayıda kişiyle sınırlandırılmıştır

– Verilerin işlenmesi için kullanılan IT sistemlerimiz, yalnızca bu işlem için yetkilendirilmiş kişilerin erişimine açıktır

– Söz konusu IT sistemlerine erişim, yetkisiz erişimleri tespit edebilmek ve anında önlemek amacıyla takip edilmektedir

– Periyodik izleme yapılmaktadır

 • Haklarınız

2016/679 sayılı Yönetmelik (AB) koşulları ve daha spesifik hükümleri uyarınca aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. İşlediğimiz kişisel verilerinize erişim ve bunlar hakkında bilgilerin yanı sıra işlenmeleriyle ilgili bilgilere erişim hakkı.
 2. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi örneğin hatalı verilerin düzeltilmesi hakkı.
 3. Meşru menfaatler söz konusu olduğunda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkı.
 4. Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkı; yani verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz, verilerin işlenmesine karşı çıkmanız veya ilgili veri koruma mevzuatında sağlanan başka bir gerekçenin ortaya çıkması durumunda veri işlemenin geçici olarak askıya alınmasını talep edebilirsiniz.
 5. Taşınabilirlik hakkı; yani kendi rızanızla bize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi başka bir yerde kullanmak amacıyla alabilirsiniz.
 6.  Yürürlükteki Kişisel Verilerin Korunması mevzuatında belirtilen koşullar uyarınca talebinize istinaden gecikmeksizin kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkı.
 7. Rızayı çekme hakkı. Sizin rızanıza göre kişisel verilerinizi işlediğimiz durumlarda istediğiniz zaman rızanızı geri çekme veya rızanızın çekilmesinden önceki süreçte işlemenin yasallığını etkilemeksizin verdiğiniz rızanın kapsamını değiştirme hakkına da sahipsiniz.

Yukarıdaki haklardan birini (1 ila 7) kullanmak için, kişisel verilerin açık bir tanımı ve talep ettiğiniz bilgi hakkında [email protected] adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

 1. Otomatik “profilleme” yoluyla Wikifarmer kararlarına tabi olmama hakkı.
 2. Verilerinizin yasa dışı olarak işlenmesi durumunda yetkili Yunan bağımsız otoritesine (Kişisel Verileri Koruma Otoritesi – http://www.dpa.gr/) şikayet dilekçesi sunma hakkı.

İşbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda bilgilerinizin kullanılması veya açıklanmasına ilişkin rızanızı çekerseniz, İnternet Sitemiz ve Hizmetlerimize erişim sağlayamayabilirsiniz ve işbu Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşullarımız uyarınca size söz konusu hizmetleri sunamayabiliriz. Bazı durumlarda, rızanızı çekmenizin ardından yasal dayanağımız olması durumunda veya rızanın geri çekilmesi belli işleme faaliyetleriyle sınırlandırılmış olması durumunda bilgilerinizi işlemeye devam edebiliriz.

 • Kişisel verilerin AB dışına aktarımı

Sizden topladığımız kişisel verileriniz Avrupa Birliği dışına aktarılmamakta veya Avrupa Birliği dışında işlenmemektedir.

 • Çerezlerin kullanımı
 • Çerez nedir?

İnternet sitemizde bilgileri toplamak için çerezler kullanılır. Çerezler, internet sitemizde gezinirken akıllı telefonunuz, bilgisayarınız veya tabletinize yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Bu çerezler, bilgisayarınız veya cihazınız internet sitemize eriştiğinde “hatırlama” amaçlı kullanılır. Çerezler internet sitemizin verimli çalışmasını ve size sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlamak için gereklidir.

 • Çerezler hangi bilgileri toplar?

Bazı çerezler, aynı bilgisayar veya cihazdan bir internet sitesine erişim sağladığınızda gezinme ve satın alma davranışınız hakkında bilgiler toplar. Buna görüntülenen sayfalar, satın alınan ürünler ve internet sitesinde gezinme verilerinizle ilgili bilgiler dahildir. Çerezleri adınız, adresiniz veya diğer iletişim bilgileriniz hakkında verileri toplamak veya kaydetmek için kullanmıyoruz. Şirketimiz, internet sitemizde gezinme verilerinizi izlemek için çerezleri kullanabilir.

 • Çerezler hangi amaçla kullanılır?

Çerezlerin başlıca kullanım amaçları şunlardır:

– İnternet sitemizin verimli şekilde kullanılması için gerekli teknik amaçlar,

– Reklam mesajları veya hedeflenen eylemleri öne çıkarmak

– Hedeflenen reklam veya tanıtım teklifleri sunmak, hizmetlerimizi tanıtmak, reklam kampanyaları yapmak veya gezinme ve alışveriş özellikleriniz hakkında bilgiler toplamak için reklam ve tanıtım amaçları için.

Genel olarak çerezler spesifik Wikifarmer hizmetleri ve/veya sayfalarını kullanması açısından ziyaretçi/kullanıcının erişimini kolaylaştırmak amacıyla, istatistiksel amaçlarla (google analytics) ve hangi alanların faydalı ya da popüler olduğunun belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu bilgiler, ziyaretçi/kullanıcı tarafından kullanılan tarayıcı tipini, bilgisayar tipini, işletim sistemini, internet hizmet sağlayıcıları ve buna benzer diğer bilgileri içerebilir.

Wikifarmer internet sitesi ziyaretçisi/kullanıcısı, internet tarayıcısını belli hizmetler konusunda çerezlerin kullanımı hakkında kendisini uyaracak veya hiçbir durumda çerezlerin kullanımını kabul etmeyecek şekilde yapılandırabilir. Spesifik hizmetlerin ve sayfaların ziyaretçisi/kullanıcısı tanımlama amaçlarına yönelik olarak çerezlerin kullanımını kabul etmezse söz konusu hizmetleri kullanamaz.

 • Hangi çerezlerden faydalanıyoruz?

Kullanılan çerezler: a. Kullanıcının giriş yapması ve alışveriş sepetinde ürünlerin tutulması gibi gerekli internet sitesi işlevleri için kullanılan Wikifarmer çerezleri, b. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılmasına izin veren Stripe çerezleri. c. Google analytics / Google Ads.  Bu çerezlerle internet sitemizin ziyaretçilerini daha iyi anlayabilmemiz ve internet sitemizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve tanıtım çalışmalarımızı iyileştirebilmemiz için Wikifarmer internet sitesinin kullanımını analiz etmek amacıyla veriler toplarız. Bu çerezler aynı zamanda reklamların Google’daki performansını analiz etmek, reklamları Google’da ve Google ortağı sitelerde Wikifarmer’ı ziyaret etmiş kullanıcılara göstermek için veriler toplamak amacıyla da kullanılır. d. Facebook çerezleri (analytics/ads): Bu çerezlerle internet sitemizin ziyaretçilerini daha iyi anlayabilmemiz ve internet sitemizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve Facebook reklamları üzerinden sitemizi ziyaret eden kullanıcılara tanıtım çalışmalarımızı iyileştirebilmemiz için Wikifarmer internet sitesinin kullanımını analiz etmek amacıyla veriler toplarız.

 •  Bizimle nasıl iletişim kurabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi veya çerezlerin kullanımı ya da haklarınızı kullanma konusunda herhangi bir sorunuz olması durumunda [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 •  Bilgilendirme: Değişiklikler ve Güncellemeler

İşbu Beyanda takdir yetkisi bizde olmak üzere herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen değişiklik ve güncelleme yapma hakkımız saklıdır. İşbu Beyanda yapılacak her türlü değişiklik, değiştirilmiş Beyanın bu internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir.  Aynı zamanda internet sitesinin ana sayfasında söz konusu değişikliği vurgulayan bir bildirim yer alacaktır. İnternet sitemizi veya burada sunulan hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz müddetçe yukarıda bahsi geçen güncellemelerin ardından söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız.