Geçimlik Tarım Nedir?

Geçimlik Tarım, uzun yıllar boyunca tüm dünyada insanlar tarafından uygulanmış ancak günümüzde dünyanın bazı bölgelerinde uygulanan bir Tarım şeklidir. Bu Tarım biçiminde, insanlar mahsulleri pazarlarda satmak için değil, kendi ailelerini geçindirmek için yetiştirirler. Hasat edilen mahsullerin çoğu hane halkı tarafından tüketilir ve hasadın sadece çok küçük bir kısmı pazar için kullanılır. Geçimlik Tarım, mahsulün pazarda satışa sunulduğu Ticari Tarımın tersidir. Bir üretici geçimlik çiftçilik yaptığında yerel koşullara yeterince adapte olmuş çok çeşitli (bazı tahıllar, meyveler, sebzeler, küçük çiftlik hayvanı üretimi vb.) mahsul veya hayvan yetiştirmek zorundadır.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.