Bilimsel Ad (Türler, Aile): Fagopyrum esculentum, Polygonaceae

Ortak isim/isimler: Karabuğday

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 1.300 g / 0.045 oz

Bitki yaşam döngüsü: Bir yıllık

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: tane

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 1.2 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.