Enginar Yetiştiriciliğinde Gübreleme Programları 

Her tarlanın farklı olduğunu ve tarlanızın geçmişini bilmeden, toprak analizini yapmadan kimsenin mahsul gübreleme programınız hakkında tavsiyede bulunamayacağını unutmayın. Enginar yetiştiriciliğinde kullanılan bazı yaygın gübreleme programlarını listeleyeceğiz, ancak kendi araştırmanızı yapmadan hiçbirini takip etmemelisiniz. 

Enginar ağır bir besin tüketicidir ve bitkilerin canlılığını korurken başların verimini ve kalitesini en üst düzeye çıkarmak için büyük miktarda azot gerektirir. Bununla birlikte, mahsulün besin maddelerindeki ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak ve uygun bir gübreleme programı oluşturmak için çiftçi, toprak analizi yaparak başlamalı ve tarlanın mahsul geçmişini öğrenmelidir. Gübreleme organik gübrelerle (kompost, gübre vb.) veya sentetik kompleks kimyasal gübrelerin doğrudan toprağa veya fertigasyon (suda çözünür gübrelerin sulama sistemine enjeksiyonu) yoluyla uygulanmasıyla yapılabilir. Tipik gübreleme stili biyostimülan uygulamalarla birleştirildiğinde verim ve kuru madde oranı ile ilgili iyi sonuçlar elde edildi. Ancak, herhangi bir ürünü uygulamadan önce yerel lisanslı bir ziraat uzmanından tavsiye almanız şiddetle tavsiye edilir. 

Üç ana besin maddesi için gerekli toprak seviyeleri şunlardır: 

 

N → 20 ppm’den fazla Nitrat (toprağın en üst 30 cm’sinde) 

 

P → 60 ppm’den fazla bikarbonat ekstrakte edilebilir fosfor 

 

K → 150 ppm’den fazla amonyum asetat ile değiştirilebilir potasyum 

 

Tarlanın mahsul geçmişini bilmek gereklidir çünkü enginarın ilk büyüme aşamaları için toprakta yeterli besin olabilir, bu nedenle o dönemde ekstra gübrelemeye ihtiyaç olmayabilir. Genel olarak baklagiller toprağı azot bakımından zenginleştirdikleri için enginar ekiminde ekstra azot gereksiz olabilir. 

Tarlanızın ihtiyaçlarına bağlı olarak, ekimden önce hektar başına 20-30 ton iyi çözünmüş/çürümüş organik gübre ekleyerek başlayabilirsiniz. Organik yetiştiricilikteki bitkilerin mevsimsel ihtiyaçlarını karşılamak için yetiştirici, bitkiler tomurcuklanmaya başlamadan hemen önce 1-2 lbs (veya 0,5-1 kg) kompostlanmış tavuk gübresi (veya ticari organik gübreler) uygulayabilir.

Geleneksel olarak yetiştirilen tarlalarda, toplam gübre miktarı genellikle biri taban gübrelemesi, diğeri kenar gübrelemesi olmak üzere 2 dozda uygulanır. Çiftçi fertigasyon kullanmak istiyorsa standart taban gübreleme ile başlayıp sulama sistemi üzerinden uygulamalara devam edebilir. 

Çok yıllık enginarlarda verimi en üst düzeye çıkarmak için çiftçiler genellikle hektar başına olacak şekilde amonyum nitrat formunda 112-224 kg azot (N) uygularlar. Miktarlar damlama ile fertigasyon için benzerdir (hektar başına 144-180 kg veya dönüm başına 120-150 lb). Çok sayıda deney, hektar başına 280 kg’dan fazla N (250 lb / dönüm) kullanıldığında daha fazla verim artışı meydana gelmediğini göstermiştir. Sonuç olarak, çiftçilere N ile aşırı gübrelemeden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Toplam uygulanacak N miktarından beşte biri ekimden önce uygulanabilir. Bitkilerin ihtiyaçları tomurcuk oluşumundan önce zirveye ulaşır ve böylece çiftçinin toprağa N gübresinin geri kalanını (dönüm başına 60-100 lb veya hektar başına 67-112 kg) uygulamak zorunda kalabileceği dönemdir. Fertigasyon kullanılıyorsa, çiftçi bitkiler olgunlaştıkça haftalık N dozunu erken aşamalarda hektar başına 6 kg’dan hektar başına 12 kg’a (veya dönüm başına 5,4 – 10 lb) çıkarmalıdır. 

Çoğu üretici, temel gübreleme olarak ekimden önce 30-40 cm (12-16 inç) derinlikte hektar başına 30-50 ton iyi çürümüş organik gübreyi 500-600 kg / hektar (446-535 lb / dönüm) ile üçlü süperfosfat (gübre 0-48-0) ve 200-300 kg / hektar (178-268 lb/ dönüm) potasyum sülfat (gübre 0-0-48) karıştırarak toprağı zenginleştirmeye başlar. Her mevsim taban gübreleme ile ekimden önce fosfor (P) ve Potasyum (K) da eklenebilir. Ancak sezon başına ihtiyaç duyulan potasyum miktarları 2 eşit dozda (taban ve kenar gübrelemesi ile) da uygulanabilir. Bu durumda potasyum nitrat (13-0-46) gübreleri kullanılabilir. İki element (P ve K) için sezon başına toplam miktarlar sırasıyla 100-120 kg / ha ve 400 kg / ha’dır (90-107 lb / dönüm ve 357 lb / dönüm). 

Ekimden önce dönüm başına (17-28 kg / ha) yaklaşık 15-25 lb kükürt toprağa yayılıp karıştırılabilir. Ayrıca, erken ilkbaharda kalsiyum ve çinko bakımından zengin gübrelerin yapraktan uygulanmasına da ihtiyaç duyulabilir. 

Son olarak, bazı çiftçiler erkenciliği (uzun ömürlülerde) teşvik etmek ve tomurcuk gelişiminin homojenliğini artırmak için gibberellik asit gibi bitki büyüme düzenleyicilerini (regülatör) kullanır. Regülatör, beklenen ilk hasattan yaklaşık altı hafta önce 1-2 dozda uygulanabilir. Diğer çiftçiler ekimden 5-7 hafta sonra uygularlar. Büyük dozlarda ve sıcak havalarda uygulamadan kaçınmalısınız. 

Ancak bunlar, kendi araştırmanızı yapmadan takip edilmemesi gereken yaygın bilgilerdir. Her tarla farklıdır ve farklı ihtiyaçları vardır. Herhangi bir gübreleme yöntemi uygulamadan önce toprağın detaylı analizini yapmak ve pH’ını kontrol etmek hayati önem taşır. Yerel lisanslı ziraat uzmanınıza danışabilirsiniz.

 

Referenslar

https://www.nda.agric.za/docs/Brochures/Artichoke2011.pdf

https://horticulture.oregonstate.edu/oregonvegetables/artichokeglobe

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=extension_curall

https://anrcatalog.ucanr.edu/pdf/7221.pdf

https://extension.usu.edu/yardandgarden/research/artichokeinthegarden

Negro, D., Montesano, V., Sonnante, G., Rubino, P., De Lisi, A., & Sarli, G. (2016). Fertilization strategies on cultivars of globe artichoke: Effects on yield and quality performance. Journal of plant nutrition, 39(2), 279-287.

Schrader, W. (1994). Growth regulator gives earlier harvest in artichokes. California agriculture, 48(3), 29-32.

 

 

Enginar Yetiştiriciliğinde Toprak Hazırlığı ve Ekim

Enginar Çoğaltımı (Propagasyonu)

Enginar Hakkında Bilgier

Enginar Yetiştiriciliği için İklim ve Toprak Gereksinimleri

Enginarın Su İhtiyacı ve Sulama Sistemleri

Enginarın Sağlığa Faydaları

Enginar Yetiştiriciliği: Hasat, Verim, Depolama ve Hasat Sonrası

Enginar Zararlıları, Hastalıkları ve Yabani Ot Yönetimi

Evde Enginar Yetiştiriliriciliği

Enginar Hakkında Bazı Bilgiler

Enginar Gübre İhtiyacı

 

 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.