Endüstriyel tarım nedir?

Endüstriyel Tarım, son yıllarda gördüğümüz yoğun ve rekabetçi çiftçilik modelidir. Endüstriyel Tarım, kimyasal gübrelerin, herbisitlerin ve pestisitlerin yoğun kullanımı ile her yıl aynı mahsulü üreten büyük çiftliklerle tanımlandırılır. Çoğu durumda, Endüstriyel Tarımda önemli olan tek şey her ne pahasına olursa olsun en iyi verimi elde etmektir. Böylesi monokültür çiftliklerde, yerel ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik zarar görürken, toprak ve diğer doğal kaynaklar sürekli olarak tükenir, bu da gelecek nesil çiftçiler için adil olmayan bir durumdur.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.