Ekim nöbeti nedir ve neden iyidir?

Ekim nöbeti, iki veya daha fazla farklı mahsulün birbiri ardına yetiştirilmesi anlamına gelir. Ekim nöbetinde bir çiftçi asla aynı ürünü birbirini izleyen iki yetişme mevsiminde yetiştirmez. Ekim nöbeti toprak erozyonunu önler, toprak yapısını iyileştirir, toprak besinlerini artırır, biyolojik çeşitliliği destekler ve yabani ot ve haşere popülasyonunu azaltır.

Ekim nöbeti neden topraktaki azotu artırır?

Çoğu zaman Yabani Yonca veya Kızıl Yonca gibi baklagiller, Ekim Nöbetinin şemasının 3 veya 4 mahsulünden biri olarak seçilir. Bu bitkiler, azotun toprağa nüfuz etmesini sağlamalarıyla ünlüdür. Bu bitkilerin köklerinde bulunan Rhizobia bakterileri, hava azotunu “bağlama” olarak bilinen bir yöntemle organik azot formlarına dönüştürür. Bu yöntem, gelecek mahsullere ve toprağa büyük miktarda azot (N) sağlar.

Ekim Nöbetine göre domatesten sonra ne ekilmelidir?

Domatesten sonra baklagillerden bir bitki (fasulye, bezelye, yabani yonca) ekebilirsiniz.

Ekim Nöbetine göre buğdaydan önce ne ekilmelidir?

Yine bezelye, acı bakla ve mercimek gibi baklagilleri ekebilirsiniz çünkü bu bitkiler havadaki azotu emer. Böylece bir yıldan daha uzun süre dayanabilen tahıllara faydalı bir azot katkısında bulunurlar. Başka seçenekler de mümkündür. Ekinleri ileriki tahıllar için ayırmanın en önemli faydası, toprak ve anız kaynaklı hastalıkların azalmasıdır. Örneğin, Avustralya’da kanola veya keten tohumu ekinlerinden sonraki buğday verimi, hastalıkları büyük ölçüde azaltması nedeniyle, git gide ortalama yüzde 20 artmıştır.

Ekim Nöbetine göre mısırdan önce ne ekilmelidir?

Baklagiller (yerfıstığı ve fasulye gibi) topraktaki azotu emerler. Yeşil kısımları ve kökleri çürüdüğünde bu azot, mısır gibi diğer mahsuller tarafından kullanılabilir. Böylece pahalı inorganik gübre kullanmadan daha yüksek, daha istikrarlı bir verim elde edilir.

Kaynaklar

https://www.fao.org/3/y5146e/y5146e0a.html

https://teca.apps.fao.org/teca/pt/technologies/8367

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.