Sertifikalı Tohumluk ve Sağlıklı Fide Kullanmak

Sertifikalı tohumların seçimi, İyi Tarım Uygulamaları’ na uyum sağlamak için çok önemlidir. Yerel hastalıklara karşı dayanıklı olan çeşit seçmek faydalı olacaktır. Başka yere dikim işlemi aşamasında sağlıklı fideler tercih edilmelidir.  Çiftçilerin herhangi bir hastalık belirtisi olan bitkileri tarladan çıkarması ve bu fideler imha edilmelidirler. 

Bilimsel Verilere Göre Uygun Ekim ve Dikim İşlemleri

Tüm yetiştiriciler, her mahsulün, düzgün gelişimi için özel ekim ve dikim mesafeleri gibi faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tohumların çok sık ekimi veya fidelerin çok sık dikimi, bitkilerde şekil bozukluğu ve yetersiz havalandırmaya neden olabilir. Öte yandan, çok seyrek ekim ve dikim yabancı otların yetişebileceği alanlar yaratır. Bu durumda, çiftçiler, herbisit kullanmak zorunda kalırlar, bu tarz ilaçların kullanımından kaçınmak gerekir. Daha detaylı bilgi ve her bir bitkinin optimum dikim / ekim mesafeleri hakkında yerel lisanslı bir tarım uzmanına danışabilirsiniz. 

Su Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilirliği

 • Çiftçiler, sulama için bilinçli su kullanımı ile ilgili bilgi edinmeye odaklanmalıdırlar.
 • Su kirliliğini önlemek için düzenli olarak su analizi yapılmalıdır. 
 • Eğer alanda hayvanlar varsa, onları herhangi bir su kaynağından güvenli bir mesafede uzak tutmak gerekir. Hayvan atıkları yüksek miktarda patojen içerirler. 
 • Su kaynaklarının yakınında kimyasal maddeler kullanmayın.
 • Geri dönüşümlü atık su sadece özel izin ile ve her zaman yerel yetkili uzmanların denetimi altında kullanabilirsiniz.
 • Herhangi bir kişinin geri dönüşümlü atık su konteynerlerinden su içmesini önlemek için konteynerleri etiketlemek gerekir.
 • Çoğu zaman, yetiştiriciler bitkileri sabah erken saatlerde veya öğleden sonra geç saatlerde, normalde sıcaklıkların düşük olduğu zaman sulama uygulayabilirler. Bu, yoğun buharlaşmadan kaynaklanan aşırı su kaybını önler.
 • Durgun su kaynaklarının üstü kapatılmalıdır. Durgun su kaynakları hayvanlarda ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilecek hayvanları, böcekleri ve mikroorganizmaları cezbeder.
 • Rasyonel su kullanımı için çağdaş mikro sulama yöntemlerini kullanabilirsiniz.
 • Her bölgede, her bitkinin belirli su istekleri vardır ve bu isteğin bir kısmı yağmur suyu ile giderilir. Yağıştan önce aşırı sulama yapmak önerilmez. Aşırı sulama bitkilerde çeşitli sorunlar yaratır (örneğin kök çürüklüğü, fungal hastalıklar vb.). En son veya 12 aylık hava tahminlerine göre ayrıntılı bir sulama planı yapmak için yerel bir lisanslı tarım uzmanına danışabilirsiniz. Yerel ve lisanslı bir tarım uzmanına danışarak, 12 aylık hava durumunu göz önünde bulundurarak sulama şeması oluşturabilirsiniz.

 

Suni Gübre ve Gübreleme Kuralları

Çoğu zaman, bilinçli suni gübre kullanımı, verimde önemli bir artış sağlar. Bununla birlikte, kontrolsüz ve aşırı gübre kullanımı toprağa, bitki dokularına ve çevreye zarar verebilir. Bu konu hakkında bazı ipuçları: 

 • Gübre türünü ve miktarını belirlemek için yılda en az bir kez yetkili kurumlara danışarak toprak analizi yapmak gerekir.
 • Herhangi bir gübreleme uygulamadan önce daima yerel bir lisanslı tarım uzmanına danışmak gerekir. Lisanslı tarım uzmanına danışarak, birlikte detaylı bir gübreleme planı (gübre türleri, miktarları ve uygulama zamanı) oluşturabilirsiniz.
 • Gübreleme uygulamalarını, ürün yetiştirme geçmişine kaydetmelisiniz. Sık rastlanan sorun, çiftçilerin birkaç ay önce bile ne tür gübre ile gübreleme uyguladıklarını unutmuş olmalarıdır.
 • Çoğu zaman, yerel yetkili kuruluşlara başvurarak yaprak analizi yapmak faydalı olacaktır. Yaprak analizi (özellikle meyve ağacı yetiştiriciliğinde) bitkilerin belirli besin isteklerini belirlemenize yardımcı olacaktır.
 • Kullanmayı düşündüğünüz herhangi bir suni gübrenin kullanımı ülkenizde yasal olmalıdır.
 • Herhangi bir suni gübre kullanmadan önce etiket talimatlarını dikkatle okuyun.
 • Lisanslı bir tarım uzmanı denetimi olmadan iki veya daha fazla türde gübre ile karışım hazırlamayın.
 • Yetiştiriciler, tüm gübreleri göl, su depoları, nehir gibi su kaynaklarından güvenli bir mesafede muhafaza etmelidirler.
 • Gübreler emniyetli bir yerde kilitlenmeli ve uygun havalandırma sağlanmalıdır.
 • Depo hayvanlardan ve çocuklardan uzak olmalıdır.
 • Çiftçiler organik gübre ile gübreleme uygulamadan önce çok dikkatli olmalıdırlar. Organik gübre hayvan yemlerinin bulunduğu yerde muhafaza edilmemelidir. İyi yanmamış gübre bitkilerin bulunduğu alanlardan uzak tutulmalıdır.
 • Yanmamış gübre ile doğrudan temas eden tüm tarım ekipmanları, üretim alanlarında kullanılmadan önce uygun şekilde temizlenmelidirler. Kişisel hijyen dikkate alınmalıdır, özellikle ham gübre işleminde olan işçiler, üretim alanlarında veya hasat sonrası prosedürlerde uygun kıyafet, ayakkabı ve eldiven giymelidirler. 

Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanım Kuralları

Bitki koruma ürünlerini uygun şekilde kullanmak, İyi Tarım Uygulamalarına uymak demektir. Bazı ipuçları:

 • İlk önce, örneğin hastalıkların yayılmasını önlemek için tüm hastalıklı bitkileri bahçeden uzaklaştırmak gibi, bu tarz fiziksel önlemleri tercih etmelisiniz.
 • Etiket talimatlarını her zaman dikkatle okumalısınız veya lisanslı bir tarım uzmanına danışabilirsiniz.
 • Kullanılan tüm kimyasal maddelerin ülkenizde kullanımı yasal olmalıdır.
 • Herhangi bir bitki koruma ürününü, lisanslı bir tarım uzmanının denetimi olmadan asla uygulamayın veya bu ürünlerden karışım hazırlamayın. 
 • Rüzgarlı veya yağmurlu günlerde püskürtme yöntemi ile bitki koruma ürünleri kullanmayın.
 • Bal arısı kovanlarının çiftliğe yakın bir yerde olmaları durumunda, arılara zararlı olan pestisitleri (böcek ilacı) kullanmamaya dikkat edin. Her durumda, herhangi bir işlem yapmadan önce arıcıyı bilgilendirin. Bitkilerinizin bal arılarını cezb etmesi durumunda, sadece geceleri belirli saatlerde ilaçlama uygulayabilirsiniz (yerel lisanslı tarım uzmanınıza ve yerel Arıcılık Birliğine danışın).
 • Zehirlenmeyi önlemek için her etikette belirtilen zaman süresinden önce hasat yapmamak çok önemlidir.
 • Tüm ekipmanlara sahip olduğunuzdan emin olun. Bunlar eldiven, maske, tulum, şapka, bot, püskürtücü ve diğer aletlerdir. Vücudun hiçbir kısı kimyasal maddelere maruz kalmamalıdır.
 • Tüm ekipmanın kullanımından sonra hepsini su ve sabunla temizlemelisiniz.
 • Yerel kurallara uygun şekilde tüm kimyasal maddeleri ve özel ekipmanı uygun sıcaklık derecesi ve havalandırması olan özel odalarda muhafaza edin.
 • Püskürtme tabancasını diğer çiftçilere ödünç vermeyin. Önceden kullanılmış pestisitlerin kalıntıları, şimdiki bitki koruma ürününün molekülleriyle reaksiyon sonucu bitkilerimize zarar verebilir.
 • Çocukların,ilaçlama yapılan herhangi bir alandan uzak ve güvenli bir mesafede olmaları gerekir.
 • Hayvanların,ilaçlama yapılan herhangi bir alandan uzak ve güvenli bir mesafede olmaları gerekir.
 • Herhangi bir kişinin tarımsal ilaç tüketimini önlemek için alana kimyasal madde uygulanmasına ilişkin olan tabelalar ve etiketler yerleştirin.
 • Tüm ürün koruma ürünlerini orjinal ambalajında muhafaza edin. Çiftçilerin, bir tankta ne tür bir kimyasal maddenin bulunduğundan emin olmaları çok yaygındır.
 • Boş ambalajları çöpe atmadan önce, ambalajları sabunla yıkamalı, kapalı poşetlerin içine koymak gerekir.

Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilirliği

Birçok ticari tesiste (örneğin seralar) yetiştiriciler istenilen bitki gelişimini sağlayabilmek için çeşitli enerji kaynaklarını kullanırlar. Bununla birlikte, kontrolsüz bir enerji kaynağı israfı, üretim maliyetinde önemli bir artışa neden olabilir. Bu zararı ve daha fazlasını önlemek için önerilen bazı teknikler vardır. Bunlar, 

 • Enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma sistemi kullanın.
 • Mümkünse, güneş panelleri veya jeotermal kaynakları gibi enerji kaynakları kullanmaya yönelik yatırım yapın.
 • Tesis ihtiyaçlarına göre aydınlatma ve ısı uygulayın. (yerel lisanslı tarım uzmanına danışın).
 • Tesisin aydınlatma ve ısı gereksinimlerini en aza indirmek için seralarınızı güneşli olan, rüzgarlı olmayan alanlarda kurmayı değil tercih edin. 

Hasat ve İTU

Çiftçiler ve işçiler hasat sırasında çok dikkatli olmalıdırlar;

 • İşçiler, hasattan önce ellerini yıkamalı ve saçlarını toplamalıdırlar.
 • Hasat sırasında sigara içmek ve içecek tüketmek yasaktır.
 • Olgunlaşmamış meyveler hasat edilmez.
 • Yere düşen meyveler daha fazla kirlenme riski taşır.
 • Çiftçiler meyve ve sebzeleri temiz kaplarda muhafaza etmek zorundadır.
 • Yetiştiricilerin meyveleri ve sebzeleri, gölge yerlerde, hayvanlardan, kimyasal maddelerden ve gübrelerden uzak olan bir yerde depolaması gerekir.
 • Ekipman (örneğin makas) temiz ve sterilize edilmiş olmalıdır.

İTU hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel yetkililere (örneğin, Tarım Bakanlığı) danışın.

İyi Tarım Uygulamaları – Özet

Çevre Kirletme Riski – İyi Tarım Uygulamaları

Mahsul ve Tarla Konumu Seçmek, Toprak Hazırlığı – İyi Tarım Uygulamaları

Ekim İşleminden Hasat Aşamasına Kadar – İyi Tarım Uygulamaları

Hayvancılık ve İTU

Kişisel Hijyen ve İTU

Gıda Tedarik Zinciri (Depolama ve Nakliyat) – İyi Tarım Uygulamaları

İTU hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel yetkililere (örneğin, Tarım Bakanlığı) danışın. 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.