Bilimsel Ad (Türler, Aile): Cynara scolynum / Cynara scolymus, Asteraceae

Ortak isim/isimler: Enginar

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 5.140 g / 0.181 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Meyveler

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 14 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.