Bilimsel Ad (Türler, Aile): Cuminum cyminum, Apiaceae

Ortak isim/isimler: Kimyon

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.288 g / 0.01 oz

Bitki yaşam döngüsü: Bir yıllık

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Tohumlar

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 1 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.