Bilimsel Ad (Türler, Aile): Cucurbita moschata, Cucurbitaceae

Ortak isim/isimler, Çeşitlilik: Tatlı balkabağı, Buttternut

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 13.660 g / 0.482 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü (doğada), Bir yıllık (mahsul olarak)

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Meyveler

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 20-45 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.