Bilimsel Ad (Türler, Aile): Cucurbita maxima, Cucurbitaceae

Ortak isim/isimler, Çeşitlilik: Kabak, Big max

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 26.950 g / 0.950 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü (doğada), Bir yıllık (mahsul olarak)

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Meyveler

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 6-20 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.