Bilimsel Ad (Türler, Aile): Cucumber persica, Cucurbitaceae

Ortak isim/isimler, Çeşitlilik: Salatalık, Atzouri

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 3.360 g / 0.118 oz

Bitki yaşam döngüsü: Bir yıllık (mahsul olarak)

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Meyveler

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 20-30 Açık Hava, 100-150 Sera

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.