Bilimsel Ad (Türler, Aile): Cichorium endivia crispum, Asteraceae

Çeşitlilik: Pancalieri A Costa Bianca

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.136 g / 0.0048 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü (doğada), Bir yıllık (mahsul olarak)

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Yapraklar

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 18 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.