Çevre Kontrollü Tarım (ÇKT) Nedir?

Çevre Kontrollü Tarım, mahsulün verimi için çok önemli olan, hava sıcaklığı, toprak sıcaklığı, nem, zaman ve güneş ışığı gibi bazı parametrelerin kontrol edildiği bir Tarım yöntemidir. Bu yöntemin amacı, bitkinin büyümesini optimize etmek, zarar ve hastalıkları azaltmak ve minimum enerji girdisi ile maksimum verimi elde etmek için bilimsel verilerden ve mühendislikten yararlanmaktır. Elbette herhangi bir koruma olmadan ekim yapmak asla Çevre Kontrollü Tarım olarak nitelendirilemez. Çevre Kontrollü Tarım, Seralarda, Kapalı veya Dikey Çiftliklerde ve en azından tünel evler gibi bir miktar koruması olan açık alanlarda gerçekleştirilebilir.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.