Gıda Güvenliğini tehdit eden üç ana etmen vardır, bunlar:

-Fiziksel kirlenme (örneğin taze sebzelerde küçük taşlar gibi yabancı cisimlerin varlığı)

-Biyolojik kirlenme (örneğin dışkı kirlenmesinin bir belirtisi olan Escherichia coli bakterisinin taze ürünlerde varlığı)

-Kimyasal kirlenme (Bitki Korumada kullanılan kimyasal maddelerin tüketiciyi veya tüketici sağlığını olumsuz yönde etkilemesi) 

Mahsulleri ve ürünleri bu tür etmenlerden korumaktan çiftçi sorumludur. Bazen, bu etmenlere çiftçi sorumluluğu haricinde, örneğin ürünleri taşıyan kirli bir araçta neden olabilir. Ancak bu durumda bile, çiftçi dolaylı olarak insan sağlığına zarar verebilecek sorunlu bir tedarik zincirinde yer almaktadır. Bu nedenle, üretimin itibarı etkilenecektir ve bu durum kademeli olarak gelir kaybına neden olacaktır. 

İyi Tarım Uygulamaları – Özet

Çevre Kirletme Riski – İyi Tarım Uygulamaları

Mahsul ve Tarla Konumu Seçmek, Toprak Hazırlığı – İyi Tarım Uygulamaları

Ekim İşleminden Hasat Aşamasına Kadar – İyi Tarım Uygulamaları

Hayvancılık ve İTU

Kişisel Hijyen ve İTU

Gıda Tedarik Zinciri (Depolama ve Nakliyat) – İyi Tarım Uygulamaları

İTU hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel yetkililere (örneğin, Tarım Bakanlığı) danışın. 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.