Topraksız tarım nedir?

Edwin Arunga tarafından yazıldı. Topraksız tarım toprak yerine sıvı besin çözeltilerinde bitki yetiştirmeyi içeren akıllı bir tarım faaliyetidir. Missouri Eyalet Üniversitesi’nden Prof. Jennifer Morganthaler’e göre, hidroponik iki Yunanca kelimeden gelir; […]

Çöl tarımı nedir?

Ian Madalitso Saini tarafından yazıldı. Basit bir ifadeyle, çöl tarımı, sorgum gibi kurak koşullar için çok uygun mahsullerin yetiştirilmesidir. Başka bir deyişle, normalde su stresi koşullarına dayanan mahsullerin sıcak ve […]

Vegan Organik Tarım Nedir?

Vegan Organik Tarım Nedir?

Vegan Organik Tarım Nedir? Vegan Organik Tarım, organik çiftçiliğe yeni ve bitki temelli bir yaklaşımdır. Bu tarımcılık şekli, tüm ticari hayvancılık ve kesimleri reddeder ve hayvansal kaynaklı herhangi bir girdi […]

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir Çiftçilik Nedir? Sürdürülebilir Tarım kavramı, içinde aşağıdaki üç ayrı disiplini barından bir felsefe ve uygulamalar bütünüdür: Çevreye Saygı Duymak ve Doğal Kaynakları Korumak Günümüzde Çiftçiler için Adil ve Yeterli […]

Rejeneratif Tarım Nedir?

Rejeneratif Tarım Nedir?

Rejeneratif Çiftçilik Nedir? Rejeneratif Tarım, Endüstriyel Tarım kaynaklı doğal kaynakların tükenmesini engellemeyi amaçlayan (bir dizi tarımsal uygulama sunan) bir disiplindir. Rejeneratif Tarım, gelecek yıllar için verimli topraklar elde etmeyi, biyolojik […]

Geçimlik Tarım Nedir?

Geçimlik Tarım Nedir?

Geçimlik Tarım Nedir? Geçimlik Tarım, uzun yıllar boyunca tüm dünyada insanlar tarafından uygulanmış ancak günümüzde dünyanın bazı bölgelerinde uygulanan bir Tarım şeklidir. Bu Tarım biçiminde, insanlar mahsulleri pazarlarda satmak için […]

Polinatör böcekler tarım için neden önemlidir?

Polinatör böcekler tarım için neden önemlidir?

Polinatör böcekler tarım için neden önemlidir? Bitkiler polen yaymaya ihtiyaç duyar. Yabani çiçekli bitkilerin yaklaşık yüzde doksanı, başarılı bir cinsel üreme için polen yaymak amacıyla arı gibi polinatörlere ihtiyaç duyar. […]

İklim değişikliği tarımı nasıl etkiler?

İklim değişikliği tarımı nasıl etkiler?

İklim değişikliği tarımı nasıl etkiler? Tarım, iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilenir. Sert hava koşulları, hem mahsulleri hem de hasatlarının zararı durumunda sigorta veya devlet desteğine erişimi olmayan dünya çapındaki milyonlarca […]

Ara ekim nedir ve neden monokültürden daha iyidir?

Ara ekim nedir ve neden monokültürden daha iyidir?

Ara ekim nedir ve neden monokültürden daha iyidir? Ara ekim, tarlada yakın mesafede ve birbirinin yerine geçecek şekilde iki farklı ürünün aynı anda yetiştirilmesini içeren bir tarım yöntemidir. Örneğin, çiftçiler […]

Ekim nöbeti nedir ve neden iyidir?

Ekim nöbeti nedir ve neden iyidir?

Ekim nöbeti nedir ve neden iyidir? Ekim nöbeti, iki veya daha fazla farklı mahsulün birbiri ardına yetiştirilmesi anlamına gelir. Ekim nöbetinde bir çiftçi asla aynı ürünü birbirini izleyen iki yetişme […]