Bilimsel Ad (Türler, Aile): Brassica oleracea – Violeta, Brassicaceae

Ortak isim/isimler: Kırmızı Alabaş

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.3 g / 0.01 oz

Bitki yaşam döngüsü: İki yıllık (doğada), Bir yıllık (mahsul olarak)

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Kökler

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 30 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.