Bilimsel Ad (Türler, Aile): Brassica oleracea acephala, Brassicaceae

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.288 g / 0.01 oz

Bitki yaşam döngüsü: Bir yıllık, İki yıllık

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Yapraklar

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 25 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.