Biyolojik çeşitlilik nedir ve neden önemlidir?

Biyolojik çeşitlilik, bir bölgede bulunan farklı türlerin çeşitliliği ve bu türlerin oluşturduğu ekosistemlerin çeşitliliğidir. Biyolojik çeşitliliğin korunması, Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Tarım’ın en önemli kavramlarından biridir. Her ekosistem, bir bölgede doğal olarak bulunan türlerin maksimum gen havuzunda, yani maksimum biyolojik çeşitliliği içerisinde daha istikrarlı ve sağlıklıdır. Bu genetik çeşitlilik, ekosisteme güvenlik sağlarken, zorluk ve krizlerden kurtulma olanağı tanır. Ekosistem içindeki türler yok olmaya başlarsa, tüm ekosistem tehlikeye girer. Bu durumda, bazı türlerin sayısı sıfıra düşerken, diğer türlerin sayısı hızla artar. Böylece gıda kıtlığı, açlık ve kriz durumunda kimsenin bu kadar savunmasız olmasını beklemediği çok sayıda türün yok oluşu ortaya çıkar.

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.