Avokado Zararlıları ve Hastalıkları – Avokado Zararlı Ot Mücadelesi

Genel olarak avokado birçok zararlı ve hastalık tarafından tehdit edilmez ve genellikle önlem uygulamaları pek yoktur, bu da mahsulün organik olarak yetiştirilmesini mümkün kılar. Periyodik olarak, bölgemde (Girit, Yunanistan), trips nüfusunun artması sorunlara neden olabilir ve meyvelere zarar verebilir. 

Avokado Zararlıları ve Kontrol Yöntemleri 

Avokado Tripleri (Scirtothrips perseae

Tripler, dünya çapındaki çoğu meyve bahçesinde avokado meyvesine hasar veren önemli bir zararlıdır. Yetişkinleri çok küçüktür (0,7 mm veya 0,03 inç boylarında), turuncu-sarı renkte (vücutlarında kahverengi bantlar ve başın üstünde üç kırmızı nokta) ve saçaklı uçlu kanatlara sahiptir. Nüfusu geç ilkbaharda, yapraklardan genç meyvelere doğru hareket ederek artar. Sıcaklığa bağlı olarak (ideal olarak 18-24oC veya 65-75 oF), yılda altı nesilden fazla olacak şekilde çoğalabilir. 

İç meyve kalitesi etkilenmezken, böcek, meyve yüzeyini ciddi şekilde yaralayabilir. Hemen hemen tüm hasarlar, meyveler 5-15 mm (0,2 ila 0,6 inç) boylarına olduğunda meydana gelir. Oluşan ”timsah derisi” benzeri meyve yüzeyi ticari olarak kabul edilemez ve avokadonun kalite notunun düşmesine (B kalitesi) ve çiftçi için ekonomik kaybının oluşmasına neden olur. Deneysel sonuçlara dayanarak, yaprak başına 3-5 trips %38′ e kadar meyve hasarına neden olabilir. Popülasyon, böceklerin doğal düşmanları tarafından kontrol altındaysa ve/ veya meyve ortamında çok erken bir zamanda hafif hasar meydana gelirse, avokado büyüdükçe (özellikle Hass avokado) izlerin çok belirgin olmaması ihtimali vardır. 

Sorun devam ederse ve haşere kontrolüne ihtiyaç duyulursa, yetiştirici her zaman yerel lisanslı bir ziraat mühendisi ile görüştükten sonra uygun pestisitleri uygulayabilir. Abamektinli ürünlerin uygulanması, trips ve persea akarlarını aynı anda kontrol edebilir. Diğer pratik seçenekler, Veratran D + Şeker / Molas, Success 2 SC + Narrow Range 415 Sprey Yağı ve Agri-Mek 0.15 EC + Narrow Range 415 Sprey Yağıdır (1). Bununla birlikte, predatör triplerin doğal düşmanları (Franklinothrips orizabensis veya F. vespiformis) genellikle tripsi kontrol altında tutabilir. Son olarak, farklı gübreleme sistemleri kullanmak ve budama, tripler için çekici olan hassas ve yeni yaprakların büyümesini azaltır (2)

Avokado için birincil endişe kaynağı olan diğer yaygın zararlılar şunlardır: Amorbia (Amorbia cuneanum), Kahverengi Avokado Akarı (Oligonychus punicae), Sera Tripleri (Heliothrips haemorrhoidalis), Hepçil Güve (Sabulodes aegrotata), Persea Akarı (Oligonychus perseae), Polifagöz Yazıcı Böceği (Euwallacea fornicatus), Kuroshio Yazıcı Böceği (Euwallacea kuroshio), Altı Benekli Akar (Eotetranychus sexmaculatus), yaprak bitleri, beyaz sinekler, tarla kurtları ve yaprak madencilerinin avokado bitkisi fidanlığında bir sorun haline gelme olasılığı daha yüksektir. Genç fideler bu tür istilalara duyarlı olduklarından, sorumlu personel bütün gerekli kontrolleri yapmalı ve münasip görülen önlemleri almalıdır. Ek olarak, sahadaki genç avokado bitkileri dal ve gövde delici böcek (Melalgus confertus), kulağakaçan (Forficula auricularia), sahte çinç böceği (Nysius raphanus), Naupactus godmanni, çekirge ve haziran böceklerinden dolayı tehlike altındadır (3).  

Bazı ülkelerde salyangozlar ve kemirgenler (tarla ve yer sincapları gibi) avokado yetiştiricileri için de kalıcı bir sorun haline gelebilir. Daha spesifik olarak, tarla sincabı fıskiyelere zarar verebilir, tünel kazma nedeniyle sulama suyunu yönlendirebilir ve genç avokado bitkilerine zarar verebilir. Özellikle avokado bahçesi kuruluşunun ilk üç yılında tuzaklarla kontrole ihtiyaç duyulabilir (4). 

Başlıca avokado hastalıkları ve kontrol yöntemleri

Yunanistan’da önemli bir sorun olarak bildirilmemesine rağmen, Fitoftora Kök Çürüklüğü en yaygın ve felaket avokado hastalığı olarak kabul edilir ve küresel üretimi riske sokar. Aynı zamanda Antraknoz, özellikle hasat sonrası kalite düşüşüne ve yoğun meyve kayıplarına neden olabilir. 

Phytophthora Kök Çürüklüğü (Phytophthora cinnamomi

Avokadonun bitki ölümüne yol açan en ciddi ve küresel olarak yayılan hastalığıdır. Meksika’nın bazı bölgelerinde patojen, avokado ağaçlarının %90′ ına kadar enfekte etmiştir. Endülüs’te (İspanya) bu sayı %40′ a yakındır (5). Phytophthora cinnamomi, sonunda çürüyen bitkilerin köklerini enfekte edebilen toprak yoluyla yayılan bir mantardır. Bu, bitkinin besinleri ve suyu emme kabiliyetini önemli ölçüde azaltır. İlk belirgin semptom, kaşektik ve daha küçük yaprakların gelişmesidir. Bitkiler yapraklarını kaybetmeye başlar, solar ve sonunda ölür. 

En önemli önleyici tedbirler, sağlıklı, sertifikalı bitki materyalinin kullanılması ve patojene dirençli bir anaçta aşılanmış bir çeşidin seçilmesidir. Dusa anacı, avokado kök çürüklüğü hastalığına en toleranslı olanlardan biri olarak kabul edilir. Phytophthora cinnamomi‘ ye karşı mükemmel direnç seviyesini Duke 7, Toro Kanyonu, Latas, Martin Grande, Thomas, Uzi (PP15) ve Zentmyer (PP4) anaçları sergiler. Patojene karşı direnç, tohum tarafından yeni nesle aktarılmadığı için sadece klonal yayılım ile üretilirler (6). 

Patojenin gerçek kontrolü son derece zor olduğundan ve bir dizi önlem gerektirdiğinden (entegre yönetim) dolayı en etkili çözüm bunu önlemektir. Kötü drene olmuş ve suya doygun topraklar, hastalıkların yayılmasını ve semptomların şiddetini arttırır. Sonuç olarak, bir avokado bahçesi dikmek için ince taneli toprak yapısına sahip tarlalar seçmek, aşırı su birikiminden kaçınılması için gereken tüm önlemleri almak ve bahçenin kontrollü damla ile sulamasını tercih etmek hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, yeterli kalsiyum da dahil olmak üzere iyi beslenme uygulamaları yardımcı olabilir. 

Çiftçi ve ziraat mühendisi hastalığın kimyasal kontrolünün gerekli olduğuna karar verirse, en iyi seçenek genellikle Fosfonat fungus öldürücülerdir (7). Uygulaması yıllık veya iki yılda bir yapılmalıdır. Öte yandan, ekimden önce toprakla karıştırılan veya toprak drenajı olarak uygulanan Metalaksil (Ridomil), işlemden sonra en az dört ay boyunca kök çürümesini kontrol eder (8). Bu tür bir uygulama, avokado ağaçlarının (8 hafta sonra) bilinen hastalık öyküsü olan bir araziye dikilmesine izin verebilir. 

Antraknoz (Colletotrichum gloeosporioides

Bu mantar hastalığı, özellikle sıcak ve nemli iklimlerde yoğun verim kaybına neden olabilir. Bazı yaygın semptomlar, meyve yüzeyinde oluşan kuru, koyu kahverengi lekelerdir. Çoğu durumda, semptomlar Hass gibi bazı çeşitlerin kalın koyu teniyle “maskelenir” ve yalnızca meyveyi tüketen tüketici tarafından tespit edilir. Yapraklardaki lekeler veya ölü yapraklar da bir gösterge olabilir. Ciddi enfeksiyonlarda çiftçi anormal meyve gelişimini veya meyve düşüşünü gözlemleyebilir (9). Hastalık tohum, mahsul artıkları ve su damlacıkları ile yayılabilir. Fuerte, Rincon ve Wurtz aşılık filiz (scion)  çeşitleri hastalığa karşı çok hassastır (10). Geniş sorunları olan bölgelerde çiftçiler, toleransı iyi olan Sharwil (bazı Meksika genlerine sahip Guatemala ırkı) gibi kalın kabuklu çeşitleri tercih etmelidir (11). 

Kontrol yöntemleri, bakır oksiklorür gibi onaylı bir koruyucu mantar ilacı kullanılarak meyve tutumunun başlamasından hasada kadar düzenli sprey uygulamalarını (hava koşullarına bağlı olarak her 2-4 haftada bir) içerir. Dahası, çiftçi ölü ve enfekte olmuş bitki kısımlarını kesip yok edebilir, yalnızca kuru koşullarda budayabilir, hasat edebilir ve ağaç gölgeliğinin (kanopi) havalandırmasını iyileştirebilir. Son olarak, hastalığın dağılmasını önlemek ve meyvenin bozulmasını yavaşlatmak için hasattan sonra 5,5 OC’ de (42 oF) soğutulması ve kuru olarak saklanması esastır (10). 

Avokadoyu etkileyen diğer yaygın hastalıklar şunlardır: Armillaria Kök Çürüklüğü (Meşe Kökü Mantarı), Avokado Siyah Ştreak Hastalığı (ABSD), Bakteriyel Pamukçuk (Pseudomonas syringae), Dal Pamukçuğu (Eski adıyla Dothiorella Canker), Meyve ve Kök Ucu Çürükleri, Fusarium Solgunluk, Fitoftora Meyve Çürüklüğü, Fitoftora Gövde Pamukçuğu ve Taç Çürüklüğü (Eski adıyla Citricola Canker), Rosellinia Kök Çürüklüğü, İsli Küf, Verticillium Solgunluğu ve Avokado Sunblotch Viroid Hastalığı (3). 

Son olarak, hastalıklı bitki materyallerinin çıkarılması ve yok edilmesi birçok hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Çoğu çiftçi, yukarıda belirtilen hastalıkların çoğunu kontrol etmek için onaylanmış bir mantar ilacı, bakır veya azoksistrobin kullanır. Üretici, deneyimli ve lisanslı bir ziraatçıya danışmalı ve her ürün için üreticinin talimatlarına uymalıdır. 

Avokado Ot Yönetimi 

Yabani otlar, besin ve su için ağaçlarla rekabet ederken, verime zarar verebilecek önemli zararlıları ve hastalıkları barındırabilirler. Sağlıklı, olgun ve köklü bir avokado bahçesinde yabani otlar genellikle önemli sorunlara neden olmaz. Bununla birlikte, bitki mesafeleri büyükse ve yabani otların büyümesi için çok fazla boş ve güneşli alan varsa ve / veya su kıtlığı varsa, çiftçinin yabani ot yönetim tekniklerini uygulaması gerekebilir. Yabani otları başarılı bir şekilde kontrol etmek, meyve bahçesinin dikimi sırasında ve en azından ilk 3-4 yıl boyunca hayati öneme sahiptir. Avokado için mevcut olan üç yabani ot kontrol yöntemi biçme, düzgün bir toprak sürme ve herbisitlerin kullanımıdır. 

Tarlalarımdaki besin ve su kayıplarını azaltmak için yaşlı ağaçlı bahçelerimde bile yılda bir veya iki kez yabani ot kontrolü uygulamayı tercih ediyorum. Birçok çiftçi, yabani otları yok etmek için freze makineli bir traktör kullanır. Ne yazık ki, tarlalarımın çoğunda makineler hızlı hareket edemiyor ve yabani ot kontrolü çoğunlukla elle yapılıyor. Özellikle yeni tarlalarda bazı yetiştiriciler herbisit uygulamayı tercih ediyor. Herbisit yılda üç kez püskürtülebilir (kuzey yarımküre için şubat, mayıs ve ağustos aylarında) (12). Bu durumda çiftçilerin herbisite dirençli yabani ot riskini ve avokado ağaçlarına zarar verme riskini azaltmak için çok dikkatli olmaları, aşırı ve dikkatsiz kullanımdan kaçınmaları gerekir (geniş yapraklı yabani otları hedefleyen herbisitlerin kullanılmasından kaynaklanır) (13). 

Bölgeye ve tarlaya bağlı olarak yabani otların türleri ve popülasyonları önemli ölçüde değişebilir. Avokado bahçelerinde görülen en yaygın yabani otlardan bazıları şunlardır: darıcan otu, köpek dişi ayrığı otu, çatal otu, demir dikeni, tarla sarmaşığı, yer bademi, şehvet otu, Paspalum dilitatum ve yabani hıyar. Son iki tür genç avokado bitkileri için önemli bir sorun olabilir (14). Bu yabani otların çoğu yer altı stolonları ve rizomlarıyla ürediği için freze makineli traktör kullanmaktan kaçınılması tavsiye edilir çünkü onları parçalara ayırabilir ve sorunu hızla tüm alana yayabilir. Öte yandan, diğerleri bitki başına onlarca yıldır toprakta yayılabilen ve hayatta kalabilen bin tohum üreterek tarladan atılmalarını neredeyse imkânsız hale getiriyor. Avokado çiftçilerine tarlalarını keşfetmelerini, yetişen yabani otları tanımalarını, fizyolojileri hakkında bilgi edinmelerini ve ardından en uygun yabani ot yönetim stratejisini seçmelerini tavsiye ederim.

Referanslar

 1. http://www.avocadosource.com/papers/research_articles/hoddlemarkpdf
 2. https://wwwipm.ucanr.edu/agriculture/avocado/Avocadothrips/
 3. https://wwwipm.ucanr.edu/agriculture/avocado/
 4. https://coststudyfiles.ucdavis.edu/uploads/cs_public/b4/3d/b43d58d9-1e91-4a3e-80f9-a2edb14958b0/2020avocadohighdensitysandiegocounty.pdf
 5. https://www.elgo.gr/images/ioanna/periodiko/Teyxos_17/%CF%83%CE%B5%CE%BB._8-10.pdf
 6. https://wwwipm.ucanr.edu/agriculture/avocado/RootstockTolerancetoDisordersandPathogens/
 7. https://www.daf.qld.gov.au/businesspriorities/agriculture/plants/fruitvegetable/fruitvegetablecrops/avocado/pestsanddiseasesofavocadocrops
 8. https://www.fao.org/3/X6902E/x6902ehtm
 9. https://www.jica.go.jp/project/english/kenya/015/materials/c8h0vm0000f7o8cjatt/materialspdf
 10. https://wwwipm.ucanr.edu/agriculture/avocado/Anthracnose/
 11. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-06904-3.pdf
 12. https://coststudyfiles.ucdavis.edu/uploads/cs_public/b4/3d/b43d58d9-1e91-4a3e-80f9-a2edb14958b0/2020avocadohighdensitysandiegocounty.pdf
 13. http://www.avocadosource.com/CAS_Yearbooks/CAS_43_1959/CAS_1959_PG_75-78.pdf
 14. https://wwwipm.ucanr.edu/agriculture/avocado/SpecialWeedProblems/
 15. https://www.elgo.gr/images/ioanna/periodiko/Teyxos_22/AVOCADO.PDF

 

Avokado Zararlıları ve Hastalıkları – Avokado Zararlı Ot Mücadelesi

Avokado Ağacının İklim ve Toprak Gereksinimleri- Avokado Dikimi İçin Bilmeniz Gerekenler

Farklı Avokado Çeşitlerinin Karakteristik Özellikleri ve Farklı Koşullar Altında Avantajları

Avokadonun tarihi, besin içerikleri ve hakkında bilgiler

Avokado Ağaçlarının Budanması

Avokado Ağaçlarının Su İhtiyacı ve Sulama Sistemleri

Avokado Ağacının Üretimi ve Polinasyonu

Avokado Gübre İhtiyacı

Avokado Hasadı, Hektar Başı Verim ve Hasat Sonrası Depolama

 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.