Avokadonun Su Gereksinimleri 

Uzun yıllar sürdürülebilir şekilde yüksek verim sağlayabilen sağlıklı bir avokado bahçesi için yeterli ve iyi yayılmış bir su kaynağı hayati öneme sahiptir. Avokado, bol yağışlı ve nemli olan yarı-tropikal ve tropikal bölgelere özgü olduğundan, farklı iklim bölgelerinde ve çevre koşullarında, yetiştiricinin bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için ekstra sulamaya ihtiyacı olabilir. 

Ekimden sonra çiftçi, yağmurdan veya sulamadan gelen suyu tutmak için her ağacın etrafında bir havza oluşturabilir. Yetiştirici, yeni dikilen avokado ağaçlarını uyum sağlayana kadar düzenli olarak sulayabilir. Ağaçlar olgunlaştıkça sulama miktarı ve sıklığı değişecektir. 

Girit’teki (Yunanistan) tarlalarımda, bahsettiğim dönemde avokado ağaçlarının su ihtiyacını karşılamak için kış yağışları yeterli oluyor. Ancak yaz aylarında 1-2 saat boyunca her on günde bir damla yoluyla suluyorum. Bu uygulama bahçelerim için verimli olsa bile, diğer avokado yetiştiricilerine tarlaları için özel sulama programları oluşturmalarını tavsiye ediyorum.   

 Bir Avokado Ağacının Ne Kadar Suya İhtiyacı Vardır? 

Avokado, yoğun sulama gerektiren bir bitki olarak kabul edilir. İhtiyaç duyulan tam su miktarı, çevresel koşullara, toprak özelliklerine ve ağaçların yaşına bağlıdır. Genellikle olgun bir ağacın yılda en az 1.000-1.300 mm (40-50 inç) yağmura ihtiyacı vardır (1). Akdeniz iklimlerinde, tek bir ağaç kuru ve ılık yaz aylarında haftada 51 mm’ye (2 inç) kadar suya ihtiyaç duyabilir. Daha spesifik bilimsel verilere dayanarak, sıcak iklimlerde avokadonun su kullanımı ilkbaharda günde yaklaşık 45 litre (l / gün), yazın 136 ila 220 l / gün ve sonbaharda 121 l / gündür (2, 3). Avokado ağacının, esas olarak toprağın en üst 20-60 cm’sine yayılan ve daha derin toprak katmanlarından su kullanmada çok verimli olmayan sığ kökleri vardır. Sonuç olarak, yağışlar ve / veya sulama toprağın üst kısmını 15-20 cm (6-7 inç) nemli tutmalıdır (4). 

Bu miktarlar azar azar ve sık sık sulama yapılarak bitkilere ulaştırılmalıdır. Ancak çiftçi, çok sık hafif sulamanın sığ kök sistemi büyümesini teşvik ederek bitkiyi kuraklığa ve kuvvetli rüzgarlara karşı daha az toleranslı hale getirebileceğini bilmelidir. Sel, köklerin çürümesinin yanı sıra yeraltı sularının ve besinlerin akışını teşvik ettiği için arzu edilmez ve bence her zaman kaçınılmalıdır. 

 Bir Avokado Ağacı Ne Zaman ve Nasıl Sulanmalı?   

Avokado ağaçlarının büyük yumuşak yaprakları vardır ve ılık havalarda yapraklardan çok fazla su buharlaşıp atmosfere karışır, bu nedenle düzenli sulamaya ihtiyaçları vardır (5). En kritik dönemler çiçeklenme ve meyve tutma zamanlarıdır. Bu önemli aşamalarda, yağışlar meyve kaybını azaltmak ve nihai meyve büyüklüğünü artırmak için yetersiz kalırsa çiftçi ek sulama yapmalıdır (3).   

Sulama sıklığını belirlemek için çiftçi şunları dikkate almalıdır:

 • Yerel ve mevsimsel çevre koşulları. Yazları uzun, kurak ve ılık geçen bölgelerde yaz aylarında 7-10 günde bir sulamaya ihtiyaç duyulabilir. Çoğu durumda, kış yağışları su bitkisi ihtiyaçlarını karşılayabilirken eğer toprak kurumuşsa sulamak en iyisidir. Birçok çiftçi toprak nemini korumak için toprak örtüsü olarak malçlama kullanır. 
 • Toprak özellikleri (örneğin, kumlu topraklarda daha az su miktarıyla daha sık sulamalar) 
 • Ağaçların yaşayacağı tolere edebileceği stres seviyesi 
 • Mevcut su miktarı

Avokado İçin En İyi Sulama Sistemleri 

Avokado yetiştiriciliğinde başarıyla kullanılan başlıca iki sulama sistemi damla sulama ve düşük hacimli fıskiyelerdir. Ağaçlarınızı, ağaç başına iki ila dört damlatıcı veya küçük mikro sprey damlatıcı içeren bir damlama sistemi kullanarak sulayabilirsiniz (2). En iyi sonuçları elde etmek için, damlatıcıların aktif kök sistemlerine yakın yere (kanopinin izdüşüm sınırlarında) yerleştirilmesi tavsiye edilir. Ağaç büyüdükçe damlatıcıların konumunu da değiştirmeyi unutmayın. Damla sulama sisteminin kullanıldığı bahçelerde çiftçiler ağaçlarını gübreleme (= gübreleme + sulama, yani sulama sistemine enjekte edilen suda çözünen gübreler) kullanarak gübrelemeyi seçebilirler. Bu sistemi seçerseniz, ağaçlarınız için su dağılımına müdahale etmeyen daha yüksek kanopiye sahip tek gövdeli olacak şekilde budamayı tercih edebilirsiniz. Öte yandan yağmurlama sulamanın meyve büyüklüğünü ve yağ yüzdesini iyileştirdiği bildirilmiştir (6). 

Avokado ağaçları yüksek toprak tuzluluğuna duyarlıdır. Bu nedenle sulama suyunun kalitesi önemli bir rol oynamaktadır. 100 ppm’ den az klorür tuzu içeren su avokado yetiştiriciliği için uygundur (7). Sudaki yüksek demir konsantrasyonu (litre başına 1 miligramdan fazla) avokado yetiştiricileri için de önemli sorunlar yaratabilir. Bu sorunlar yeraltı su kaynaklarını kullanırken daha yaygın olarak karşımıza çıkar (4). 

Yukarıda belirtildiği gibi, her alan farklıdır. Daha uygun bir sulama programı oluşturmak için çiftçi, nem seviyesini doğru bir şekilde değerlendirmek ve mevcut suyu en verimli şekilde kullanmak için çeşitli aletler kullanabilir. Bazı uygun maliyetli teknikler, bir yetiştiricinin ne zaman ve ne kadar sulanacağını anlamasına yardımcı olabilecek tansiyometreler veya gözenekli bloklar gibi basit teknolojiler kullanır (8 ve burası).

Referanslar

 1. https://www.californiaavocadogrowers.com/cultural-management-library/irrigating-avocado-trees
 2. http://ipm.ucanr.edu/PMG/GARDEN/FRUIT/CULTURAL/citruswatering.html
 3. http://www.avocadosource.com/journals/saaga/saaga_1991/saaga_1991_pg_91-93.pdf
 4. https://www.agric.wa.gov.au/spring/growing-avocados-irrigation-principles?nopaging=1#:~:text=Traditionally%20with%20avocados%2C%20the%20irrigation,much%20water%20from%20the%20soil.
 5. https://www.jica.go.jp/project/english/kenya/015/materials/c8h0vm0000f7o8cj-att/materials_02.pdf
 6. https://www.fao.org/3/X6902E/x6902e06.htm
 7. https://www.elgo.gr/images/ioanna/periodiko/Teyxos_22/AVOCADO.PDF
 8. https://www.californiaavocadogrowers.com/cultural-management-library/assess-avocado-grove-irrigation-methods

 

Avokado Zararlıları ve Hastalıkları – Avokado Zararlı Ot Mücadelesi

Avokado Ağacının İklim ve Toprak Gereksinimleri- Avokado Dikimi İçin Bilmeniz Gerekenler

Farklı Avokado Çeşitlerinin Karakteristik Özellikleri ve Farklı Koşullar Altında Avantajları

Avokadonun tarihi, besin içerikleri ve hakkında bilgiler

Avokado Ağaçlarının Budanması

Avokado Ağaçlarının Su İhtiyacı ve Sulama Sistemleri

Avokado Ağacının Üretimi ve Polinasyonu

Avokado Gübre İhtiyacı

Avokado Hasadı, Hektar Başı Verim ve Hasat Sonrası Depolama

 

 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.