Genç bir avokado ağacı nasıl budanmalı

Diğer birçok meyve veren ağaç gibi avokadoların da üretimi en üst düzeye çıkaracak, verimi ve kaliteyi dengeleyecek, ekimini kolaylaştıracak arzu edilen bir şekil / yapı ve boyut elde etmek için budanması gerekir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce, bir çiftçi olarak, acele etmemenizi ve tarlanızın ihtiyaçlarını ve özelliklerini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Ağaç uzuvlarının kalıcı yapısını oluştururken tarlanın konumu, ekim sıralarının yönü (rüzgâra maruz kalma), toprak derinliği ve verimliliği, sulama sistemi, ayrıca yetiştirilen çeşitlilik, bitki aralığı ve mevcut hasat ekipmanları gibi faktörler dikkate alınmalıdır. 

Budama ve terbiye, meyve bahçesi kuruluşunun ilk yıllarından itibaren başlamalıdır. Bu özellikle merkezi budama stili elde etmek için budama yapılırken önemlidir. Ağaçlar eğimli bir tarlada yetiştiriliyorsa, onları daha kısa tutmak en iyisidir. Bu sayede tarlada sığ toprak veya çok yüksek bir su katmanı olduğunda da yapılmalıdır.  

Avokado için üç ana yetiştirme stili vardır: Merkezi budama, Palmet budama, çiftli lider budaması 

Genellikle avokado yetiştiricileri “palmet” sistemini seçerler. Bu durumda, terbiye önceliklerinden biri, olgun bir ağacın gelecekteki ağırlığına ve yüksek verime dayanabilecek güçlü bir ağaç gövdesi oluşturmaktır. Ana dallar yerden yaklaşık 70 cm uzakta başlamalıdır.  

Merkezi sürgünün (gelecekteki gövde) kalınlığının yarısından fazlasına sahip dallar çıkarılmalıdır (2). Birincil uzuvlar olarak yaklaşık dört güçlü dal seçilir. Avokado genellikle damla sulama sistemleri ile sulanır. Ancak bazı çiftçiler fıskiye kurmayı ve kullanmayı tercih ediyor. Bu durumda, dalları biraz daha yüksekten başlayacak şekilde tek, temiz bir gövdeye sahip olmak esastır, böylece su dağılımıyla ilgili problemler ortaya çıkmaz.  

Avokado çiftçileri, yerden hasadı kolaylaştırmak için ağaçların yanal büyümesini teşvik etmek ister. Çiftçi, yanal büyümeyi ve çoklu dallanmayı teşvik etmek için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Terminal sürgünleri ikinci büyüme mevsiminin başında sıkıştırılmalıdır. Ağaçlar istenilen yapı ve yüksekliği elde edene kadar bunlar tekrarlanmalıdır (3).  

Bununla birlikte, yetiştiricinin yakın ekim mesafeleri nedeniyle boş alana sahip olmadığı ve herhangi bir verim kaybetmemek için ağaçların dikey büyümesine izin verdiği birçok vakaya tanık oldum. Sonuç, ağaçların çok uzaması, meyvelerin ağacın üst kısımlarında olması ve hasat için özel makine ve merdivenlerin kullanılması gerekmesiydi (4). Herhangi bir çiftçiye bu tür uygulamalardan kaçınmalarını ve avokado bahçelerini dikerken ağaçların son büyüklüğünü göz önünde bulundurmalarını şiddetle tavsiye ederim. Meyve toplama, düşük vazo tipli bir ağaç oluşturularak kolaylaştırılabilir. Bununla birlikte, kuvvetli rüzgarlara maruz kalan bölgelerde uzuvlar hasar görebileceğinden bu tür “açık” stillerden kaçınılmalıdır.  

Genç ağaçlar, hızla büyüyen ritimlerini sürdürmek için alabilecekleri tüm besin maddelerine ve suya ihtiyaç duyarlar. Sonuç olarak, çiftçi genellikle ağaç tabanından büyüyen tüm uzuvları sökmelidir. Benzer şekilde, avokado aşılanırsa, aşılanan kısmın altında yetişen tüm dallar çıkarılmalıdır.  

Genç avokado ağaçlarını çok sıkı (aşırı) budamaktan kaçınabilirsiniz, çünkü bu üretim aşamasını daha da geciktirecektir. Son olarak, terbiyenin ilk üç yılından sonra çiftçi ağaçlarını ihmal etmemeli ve yıllık budama yapmalıdır.  

Avokado ağaçlarının budaması: İhmal edilmemesi gereken basit bir prosedür 

Genellikle avokado ağaçlarının tarladaki 4. büyüme yılından sonra çok fazla budamaya ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte, çiçekli (üretken) odunun kontrolünü sağladığı için yıllar içinde yüksek ve istikrarlı bir avokado verimi için bir miktar budama hayati öneme sahiptir (1). Çiçekli-odun, odunsu bir bitkinin çiçek tomurcukları üreten kısmıdır. Meyve üretiminin miktarını ve kalitesini etkileyebilir ve ağaçların yüksekliğini, yapısını koruyabilir. Genellikle avokado ağaçları boylanma eğilimindedir ve bu eğilim kontrol altına alınmazsa hasat gibi ekim faaliyetleri önümüzdeki yıllarda çok zorlaşacaktır. Sonuç olarak, avokado ağaçlarımı maksimum 10 m (32,8 ft) yükseklikte tutmak için her iki yılda bir hasattan sonra dalların üst kısımlarını kesiyorum. 

Başlamadan önce ağacın etrafında dolaşmalı ve gölgeliğini (kanopisini) gözlemlemelisiniz. Sonra gövdeye yaklaşabilir, sırtınızı ona yaslayabilir ve kanopinin içini gözlemleyebilirsiniz. Bu kesilmesi gereken tüm parçaları rahatlıkla tespit etmenizi sağlar.  

Bir avokado ağacını budarken akılda tutulması gereken ilkeler şunlardır: 

 • Ağacın tabanından ve anaçlarından büyüyen tüm uzuvları sökün.  
 • Herhangi bir müdahale sadece ağaç uykudayken ve çiçekli tomurcuklar gelişmeye başlamadan önce uygulanmalıdır. Çok geç budama (ilkbaharın sonlarında) besin kaybına ve hassas yeni bitki örtüsünün güneşe maruz kalmasına neden olabilir (güneş yanıkları beklenir). Öte yandan çok erken budama (yaz sonu) kış aylarında yeni gelişen dallarda don hasarına neden olabilir (4).   
 • Ertesi sezon sağlıklı bitki kısımlarına ve sağlıklı bitkilere enfeksiyon yayılmasını önlemek/azaltmak için ölü ve hasta olmuş uzuvları budayın.  
 • Yanal büyüme dalları ile daha açık bir yapı oluşturmaya çalışın. Terminal tomurcuklarını veya dümdüz büyüyen dalları uçlarından kopartın. Ayrıca istemediğiniz yönlerde büyüme gösteren uzuvları (aşağı, içe doğru) kesmekten çekinmeyin. Dalları boyutlarının 1 / 3’ü veya 1 / 4’ü kadar kesin.   
 • Kuvvetli bir ikincil uzuv gölge yapıyorsa veya birincil yanal-aşağıya doğru uzuyorsa kısmen çıkarılmalıdır (5). 
 • Ağacı çok fazla budamaktan kaçının çünkü aşırı yaprak kaybına yol açacak ve meyve oluşumuna karşı vejetatif büyümeyi destekleyecektir.   
 • Çiçeklenme ve meyve vermeye yardımcı olacak havalandırma ve güneş ışığını iyileştirmek için “pencereler” açabilirsiniz. Güneş radyasyonu ve ısı dalgalarının çok yüksek olduğu bölgelerde, gölge verecek kadar bitki örtüsü bırakarak dalları, gövdeyi ve meyveleri güneş yanıklarından korumak daha iyidir.  
 • Aralarında 30-38 cm (12-15 inç) mesafeyi korumak için dal sayısını seyreltmek daha iyidir. Bu, ağaç gölgeliğine yeterli ışığın girmesine izin verecek ve aynı zamanda kuvvetli rüzgarlar olduğunda dallar arasındaki sürtünmeyi ve çarpmaları azaltacaktır. 
 • Dalları üretken tutmak için gençleştirin. Kullandığınız çeşide bağlı olarak yılda bir büyük uzvu kesmeniz gerekebilir (6).   
 • Benim şahsi fikrime ve tecrübelerime göre avokado için meyve seyreltmek gerekli değil.  

Terbiye (formasyon budaması) ve yıllık budama dışında, verimliliğin azaldığı çok yaşlı ağaçlarda rejeneratif budama yapılması gerekebilir. Ek olarak, yüksek yoğunluklu meyve bahçelerinde yetiştiriciler, daha taze olanların büyümesine izin vermek için genellikle yedi yaşından büyük ağaçları sökmeyi seçerler (1). Her durumda çiftçi yerel bir ziraat mühendisine danışmalı ve çeşidine, tarlasına, hedeflerine ve yerel çevre koşullarına göre en uygun strateji ve budama yöntemini bulmalıdır.

 

Referanslar

 1. https://www.seeka.co.nz/vdb/document/398
 2. https://www.avocadosource.com/Journals/SAAGA/SAAGA_1996/SAAGA_1996_PG_73-76.pdf
 3. https://www.jica.go.jp/project/english/kenya/015/materials/c8h0vm0000f7o8cj-att/materials_02.pdf
 4. http://ipm.ucanr.edu/PMG/GARDEN/FRUIT/CULTURAL/avocadotraining.html
 5. http://www.avocadosource.com/CAS_Yearbooks/CAS_20_1935/CAS_1935_PG_098-103.pdf
 6. https://www.daf.qld.gov.au/business-priorities/agriculture/plants/fruit-vegetable/fruit-vegetable-crops/avocado/planting-and-growing-avocados

 

Avokado Zararlıları ve Hastalıkları – Avokado Zararlı Ot Mücadelesi

Avokado Ağacının İklim ve Toprak Gereksinimleri- Avokado Dikimi İçin Bilmeniz Gerekenler

Farklı Avokado Çeşitlerinin Karakteristik Özellikleri ve Farklı Koşullar Altında Avantajları

Avokadonun tarihi, besin içerikleri ve hakkında bilgiler

Avokado Ağaçlarının Budanması

Avokado Ağaçlarının Su İhtiyacı ve Sulama Sistemleri

Avokado Ağacının Üretimi ve Polinasyonu

Avokado Gübre İhtiyacı

Avokado Hasadı, Hektar Başı Verim ve Hasat Sonrası Depolama

 

 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.