Avokado Ağacının Yayılımı 

Yetiştirmek istediğiniz avokado çeşidini belirledikten sonra, çiftçinin uygun miktarda ve türde üreme materyaline sahip olması gerekir. Avokado, tohumdan, çelikle, aşılayarak ve daldırma ile çoğaltılabilir. Genellikle aşılı fideler, ticari ekim için en yaygın çoğaltma malzemesidir. Aşılı fideler, tek tip ve hızlandırılmış büyüme, daha yüksek verim gibi önemli avantajlar sunar, bu yüzden genel olarak başlangıç malzemesi olarak tercih edilir.  

Fide anaçlarına aşılanan avokadonun çoğaltımı, esas olarak kök boğaz yanıklığının (Phytophthora) kışkırttığı kök çürüklüğü hastalığının ekonomik açıdan büyük zararlar vermesinden sonra daha yaygın ve daha güvenilir bir teknik haline geldi. Dahası, dirençli anaçların kullanımı diğer birçok durumda daha kullanışlı hale geldi. Örneğin avokado, tuzluluğa (özellikle Meksika ırkı), alkali koşullara, havalandırma eksikliğine (ağır topraklar), zayıf drene topraklara ve kireç kaynaklı kloroza karşı son derece hassastır. Tüm bunların üstesinden gelmek, çeşitli toprak ve koşullarda kaliteli üretim yapılan ama farklı koşullara toleransı düşük avokado çeşitlerini yetiştirmek için çoğu çiftçi dirençli anaçlara aşılı fideleri kullanmayı tercih eder (1).  

Tohumlardan avokado üretimi genellikle fidanlıkta gerçekleşir, ancak küçük bir çiftçinin veya amatör bir çiftçinin bunu gerçekleştirebilmesi mümkündür. Daha yüksek bir başarı oranı için kullanılacak tohumların ağaçtan düşmemiş, olgun, sağlıklı meyvelerden toplanması gerekir. Bir sonraki adımda tohumlar uygun şekilde saklanmalı (daha sonra ekmeyi düşünüyorsanız) veya 30 dakika (50oC veya 122oF) su banyosunda muamele edilmelidir. İşlemden sonra tohumların soğutulması ve kurutulması gerekir. Avokado dikimi için 3/2 oranlık turba yosunu/perlit karışımı veya 1/3 turba, 1/3 perlit ve 1/3 vermikülit karışımı gibi farklı substratlar (saksı karışımları) kullanılabilir. Tohum kabuğunu nazikçe soyup apikal ucu olan tohumu hazırlanan karışımın yüzeyine yerleştirebilirsiniz. Sıcaklık ve toprak nemi uygun seviyelerde ise 4 hafta içinde çimlenme beklenir. Fide olarak en yaygın kullanılan çeşitlerden bazıları Meksika ırkına aittir (Topa-Topa, Meksika, Mexicola). Çiftçilerin bu fideleri sertifikalı bir bitki fidanlığından satın almaları gerektiğini unutmayın. 

Daha önce de belirtildiği gibi avokado ağaçları, anaç olarak kullanılmak üzere seçilen ırka bağlı olarak bazı özel özellikler taşıyacaktır. Büyük ölçekte Meksika ırkı, Kaliforniya, İsrail ve Güney Afrika gibi bölgelerde ekim için kullanılan en popüler anaçlardan biri olarak kabul edilir. Batı Hindistan anaçları daha sıcak bölgelerde veya tuzluluğun sorun olduğu yerlerde tercih edilir. Aynı zamanda, Guatemala ırkının daha sıcak iklimlerde, nötr pH’lı tarlalarda ve Vertisilyum solgunluğu ile ilgili herhangi bir problemi yoktur (2). Günümüzde bilim adamları, kuraklık gibi iklim değişikliği etkilerine toleranslı avokado çeşitleri ıslah etmeye ve yetiştirmeye yoğunlaştırıyorlar. Hiç süphesiz bu çeşitler dünya çapında önemli ticari çeşitler yetiştirmek için anaç olarak kullanılacaktır. 

Avokado Ağaçlarının Tozlaşması

İdeal koşullarda bile bitki başına üretilen milyon adet yeşilimsi sarı çiçekten sadece birkaçı döllenip meyve verir. Avokado  hermafrodit çiçeklere (hem erkek hem de dişi organlara sahip) sahip olsa da, kendi kendine döllenme oranı meyve üretmek için yeterli değildir. Bu “problemin” arkasındaki neden, avokado ağaçlarının “protogenik dikogami” olarak bilinen çiçeklenme davranışıdır ve bu, çiçeklerin üreme olarak işlev görmesi gereken zamanların birbirinden farklı olmasına, erkek veya dişi üreme organlarının farklı zamanlarda olgunlaşmasına neden olur. Bu olayda, çiçeklerin gün içindeki ikinci açılışı sırasında kendi kendine döllenme gerçekleşir. Bununla birlikte, genellikle meyve üretimini artırmak için çapraz tozlaşmaya ihtiyaç vardır (3).  

Bunu yönetmek için aynı tarlada her türden bir tane olmak üzere iki çeşit avokado yetiştirmeyi tercih ediyoruz. Bu, A ve B tipi bitkilerden üst üste binen olgun erkek ve dişi çiçeklerin çiçeklenmesini ve daha efektif gübrelemeyi mümkün kılar. İki tip B çeşidi (Fuerte ve Zutano) ve bir tip A çeşidi (Hass) yetiştirdiğimiz için Hass’ı “tozlaştırıcı” çeşit olarak kullanıyoruz. B tipi çeşitlerin her 20 bitkisine iki Hass ağacı yerleştirerek istediğimiz sonucu elde ettik. Genellikle tozlaştırıcılar, rüzgardan yararlanmak için kilit noktalara yerleştirilir. Genellikle farklı tip bitkilerin 1: 1 veya 1: 2 oranına sahip olması tavsiye edilirken, bizim bitkilerimiz orta ila yüksek verim veriyor. Bunun temel nedeninin tarlalarımızın küçük boyutu (2-3 stremmata, 0,2-0,3 hektar) ve diğer avokado tarlalarıyla yakınlığı olduğunu tahmin ediyoruz.  

En önemli ticari çeşitlerin iki türe sınıflandırılması aşağıdaki tabloda görülebilir.   

”A tipi“ çeşitleri  ”B tipi“ çeşitleri 
HassFuerte
GwenZutano
LambBacon
PinkertonEttinger
ReedSharwil
GEMSir Prize
HarvestWalter Hole
WurtzEdranol
RinconNabal
AnaheimNobel
BenicBooth3,5,7,8
DickinsonAbobodo Mabal
DukePollock
Mexican August
Yama

 

Buna karşın, kendi kendine döllenmesi yüksek, tek başına ekildiğinde bile iyi verim veren “Waldin”, “Lula” ve “Taylor” gibi istisnalar vardır. Son olarak, bilim adamları avokadonun esas olarak arılar tarafından tozlaştığından, çiftçilerin çiçeklenme döneminde tarlalarına arı kovanları yerleştirmelerini tavsiye etmekteler (4, 3). Ağaç başına en az 10 arıya ihtiyaç vardır (6). Çapraz tozlaşma, 20-24 ° C (68-75 ° F) civarındaki sıcaklıklarda daha iyi sonuç verirken, avokado için 18-24 ° C’de (65-75 ° F) tercih edilir.  

Çiçeklenme sırasında yüksek sıcaklıklar (38-40 ° C’nin üzerinde) veya şiddetli ılık rüzgarlar, çoğu çiftçinin korktuğu ve üretimlerine zarar verebilecek temel bir sorundur (verim % 70’e kadar düşer). Meyve gelişim aşamasında sıcaklığa bağlı verim kayıpları meydana gelebilir. Genç meyveler daha hassastır ve sıcaklıkları önemli ölçüde artabilir. Bu durumda yumuşarlar ve sağlıksız hale gelirler. Bazı araştırma sonuçları, avokadodaki çeşitli yağların bileşimi sıcaklardan etkilenebileceğinden, bu koşullar altında kalitenin bozulma riski olduğunu belirtmektedir (5).  Çiftçilere, meyveleri güneş yanığından korumak için yıllık budamadan sonra yeterli yaprak alanı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Diğer bazı çiftçilerle birlikte sıcaklığın tehlikeli derecede yüksek olduğu (yaz dönemi) çiçeklenme döneminde bitkilerimize Çinko Şelat ürünleri uygulayarak iyi sonuçlar elde ettik.

Referanslar

  1. http://www.avocadosource.com/journals/horticulturalreviews/hortrev_1995_pg_381-429.pdf
  2. https://www.fao.org/3/X6902E/x6902e06.htm
  3. https://www.kalro.org/sites/default/files/avocado-production-cultivation.pdf
  4. https://www.agric.wa.gov.au/spring/growing-avocados-flowering-pollination-and-fruit-set
  5. https://www.californiaavocadogrowers.com/cultural-management-library/managing-avocado-heat-damage
  6. https://www.californiaavocadogrowers.com/cultural-management-library/spring-pollination-avocado-groves

 

Avokado Zararlıları ve Hastalıkları – Avokado Zararlı Ot Mücadelesi

Avokado Ağacının İklim ve Toprak Gereksinimleri- Avokado Dikimi İçin Bilmeniz Gerekenler

Farklı Avokado Çeşitlerinin Karakteristik Özellikleri ve Farklı Koşullar Altında Avantajları

Avokadonun tarihi, besin içerikleri ve hakkında bilgiler

Avokado Ağaçlarının Budanması

Avokado Ağaçlarının Su İhtiyacı ve Sulama Sistemleri

Avokado Ağacının Üretimi ve Polinasyonu

Avokado Gübre İhtiyacı

Avokado Hasadı, Hektar Başı Verim ve Hasat Sonrası Depolama

 

 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.