Asmanın ve dolayısıyla üzüm bağının yetişme aşamaları

Asma bitkisi Vitaceae familyasına aittir, bağ tarımında en sık kullanılan çeşitler ise Vitis vinifera türlerine aittir (Avrupa üzümü). Diğer Euvitis alt türleri ise, filoksera sorunu olan bölgelerde anaç olarak kullanılmaktadır. 

Asma çok yıllık, tırmanıcı çalı görünümündedir ve asmada sülüklerin varlığı bitkinin karakteristik bir özelliğidir. Bu karakteristik özelliği sayesinde kayalara ve ağaçlara sarılarak ayakta durabilmektedir. Sülükler yaprakların karşısındaki boğumlarda bulunurlar, dejenere olmuş çiçek salkımı olarak bilinirler ve tanımlanır. Asmanın yaprakları ise, büyük, kalp şeklinde, birbirine zıttır ve çiçekler yapraklarla karşılıklı bir şekildedir. Yaprak ayası, dilimsiz veya dilimli olmakla beraber 3 ila 5 dilimli olabilmektedir. Yaprakların şekli, büyüklüğü ve rengi çeşide bağlıdır.

Gözler ve tomurcuklar yaprakların koltuk kısmında oluşurlar ve 2 kategoriye ayrılırlar:

  1. Kış gözleri
  2. Aktif tomurcuklar 

İlkbaharda, yaprakların koltuk kısmı ve yaprak sapı arasında belirgin bir şişlik olduğunu fark edeceksiniz. Bu şişlikler sekonder tomurcuklarıdır. Sekonder tomurcukları şimdiki büyüme döneminde filizlenmeyeceklerdir. Muhtemelen dinlenme halinde kalacaklardır. Bu tomurcukların yanında, şimdiki büyüme döneminde filizlenecek olan primer tomurcukları vardır. Eğer primer tomurcuk zararlanırsa, bu genellikle kış aylarındaki dondan (primer tomurcuk ölür) dolayı olur, sekonder sürer. Bu tomurcuklardan sürgünler oluşur.  

Sürgünlerden sonra çiçek salkımları oluşur. Asma çiçekleri küçüktür, çiçeklerin çapı 3-4 mm’dir ve renkleri beyazdır. Çiçekler çoğunlukla erselik (hermafrodit) formdadır. Bu çiçeklerin döllenmesi sonucu üzüm salkımları oluşur ve salkım ağırlığının % 90-98 üzüm tanelerinin ağırlığıdır. 

Botanik olarak asmadan elde edilen meyvenin adı üzümdür. Üzümlerin büyüklüğü ve rengi çeşitten çeşide değişmektedir. Üzümün antosiyanin ve flavonoid içeriği sonucu olarak rengi yeşilden koyu kırmızıya kadar değişebilir. Bu içerik sıcaklık oranından, pH seviyelerinden, yetiştirme koşullarından ve üzüm tanesinin şeker içeriğinden etkilenir. Ayrıca çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm çeşitleri de vardır. Çekirdekli çeşitlerde yaklaşık 4 adet çekirdek olur. Çekirdekler % 4-6 oranında tanen (tannik asit) içerirler. 

Genel olarak, asmanın yetişme aşamaları 2 döneme ayrılır, bunlar vejetasyon ve dinlenme dönemidir.

Vejetasyon süresi üç aşamaya ayrılır.

İlk aşama filizlenme ile başlar ve çiçeklenme ile son bulur.

İkinci aşama da çiçeklenme ile başlar, fakat ben düşme (üzüm tanesinde  renk değişimi) ile son bulur. 

Üçüncü aşama ise ben düşme ile başlar ve olgunlaşmayla son bulur. Bu aşamada, asit içeriği normalde azalırken, şeker içeriği ise artar. 

Dinlenme dönemi, yaprak dökümünden sonra başlar ve Asmalarda Kanama veya Ağlama (normal olarak sonbahardan itibaren kış aylarında – Kasım – Şubat arası) olarak bilinen durumla son bulur. Bu dönem süresinde asmalar dinlenir ve vejetasyon döneminde yapılan prosedürlerin hiçbirini gerçekleştirmezler. Ancak, tropik bölgelerde dinlenme dönemi yoktur. Asmalar 12 ° C’nin altındaki sıcaklıklara dayanmak zorunda olmadıkları için, bu aşama gerçekleşmez ve büyüme periyodu 100-130 güne kadar uzayabilir. 

Bağ Tarımı – Bağcılık Nedir?

Üzüm ve Asma Hakkında İlginç Bilgiler

Üzümün Faydaları

Asma Bitkisi Hakkında Bilgi

Ticari Üzüm Yetiştiriciliği – Bağ Tesisi Kurulumu – Bağcılık Kılavuzu

Bağcılıkta Anaç ve Çeşit Seçimi

Asmanın Toprak İstekleri Ve Toprak Hazırlığı

Asma Fidanı Dikimi ve Omcaların Mesafesi – Hektar Başına Bitki Sayısı

Bağlarda Terbiye Sistemi

Asma Yetiştiriciliğinde Budama, Yaprak ve Salkım Alma İşlemleri

Asma Yetiştiriciliğinde Sulama

Bağlarda Gübreleme

Bağ Zararlıları ve Hastalıkları

Üzüm Hasadı – Üzüm Bağında Hasat Ne Zaman ve Nasıl yapılır?

Üzüm Bağının Hektar Başına Verimi

Bağcılıkta Teknoloji Kullanımı

Asma yetiştiriciliğinde deneyimli misiniz? Lütfen deneyiminizi, yöntemlerinizi, uygulamalarınızı ve taktiklerinizi  aşağıda bulunan boşluklar da paylaşın. Eklediğiniz tüm içerik kısa zamanda tarım uzmanlarımız tarafından incelenecektir. Onaylandıktan sonra Wikifarmer.com’a eklenecek ve dünyadaki binlerce yeni ve deneyimli çiftçiyi olumlu yönde etkileyecektir. 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.