Bilimsel Ad (Türler, Aile): Artemisia dracunculus, Asteraceae

Ortak isim/isimler: Tarhun

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.019 g / 0.00067 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü

Ticari olarak yararlanılan Bitki Bölümü: Yapraklar

Hektar başına ton bazında Ortalama Verim potansiyeli (geleneksel ekim): 3 Açık Hava

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.