Hektar Başına Ortalama Arpa Verimi

Son beş yılda ortalama bahar arpası verimi hektar başına 7,2 ton veya dönüm başına 107,06 kile civarındayken, kışlık arpanın ortalama verimi biraz daha yüksektir. Bahar arpasının yaklaşık % 10’u maltlamaya gider (1). Bu verimin sulanan tarlalarda deneyimli yetiştiriciler tarafından elde edilebileceğini söylemeye gerek yok. Sadece yağmura dayanan tarlalarda verim, yukarıda belirtilenlerin yaklaşık % 50 ila % 60’ı olabilir.  

Arpada çevreye adaptasyonu kontrol ettiği ve tane verimini etkilediğine inanılan kritik bir gelişim aşaması, başaklanma zamanıdır. Tabii ki ekim tarihi ve genetiği de nihai verimi etkiler. Sonuç olarak, uygun bir adapte olabilen çeşit seçimi, ekim tarihleri ve gübre yönetimi, çiftçilerin arpa üretimini optimize etmelerine yardımcı olurken, başaklanma tarihlerini düşük ısı veya don riski olan dönemlere göre ayarlayabilir. Bu şekilde, her yetiştiricinin hedefi olan potansiyel ve gerçek verim arasındaki boşluk azaltılabilir. Azot yönetimi, potansiyel ve gerçek verim arasındaki boşluğu yaratan ana faktördür (Cammarano ve ark., 2021). 

 

Arpa ne zaman ve nasıl hasat edilir? 

Arpa hasat zamanını belirleyen üç ana faktör hava durumu, arpa çeşidi ve bitkinin olgunluk seviyesidir. Genel olarak, nem içeriği % 12’nin altında olduğunda hasat edilmesi önerilir. Bununla birlikte, yetiştirici nem içeriği % 12’nin üzerinde olduğunda hasat yaparsa, güvenli depolama için istenen nem içeriğini elde etmek için havalandırma uygulamak veya üretimi bir tahıl kurutucusundan geçirmek zorundadır. Maltlama çeşitleri söz konusu olduğunda, çiftçiler genellikle nemi % 18’den az olduğunda arpayı hasat ederler. Başka bir deyişle, bitkiler fizyolojik olgunluğa ulaştığında (hamur olum aşaması) hasat işlemine devam ederler (2).  

En yaygın kullanılan makineler kombine biçerdöverdir. Düz kesim ve kaplama, iki standart arpa hasat yöntemidir. 

 

Arpa nasıl saklanmalıdır? 

Hasattan önce çiftçiler ürünlerini doğrudan satmak veya belirli bir süre saklamak arasında seçim yapmak zorundadır. İlk senaryoda, çiftçinin zaten bir alıcı bulmuş olması gerekirdi (sözleşmeli çiftçilikte durum böyledir) ve aşırı kurutma veya depolama maliyetleri konusunda endişelenmesine gerek yoktur. Ancak bu durumda ürün teklifi nispeten yüksek olduğu için arpanın alabileceği fiyatlar muhtemelen oldukça düşüktür. Çiftçi, ürünü depolayarak, fiyatlar daha yüksek, daha arzu edilen bir seviyeye ulaştığında satış yapma olanağına sahiptir. 

Her çiftçi, her mahsulün hasat sonrası işlenmesinin nihai ürünün kalitesinde önemli bir rol oynadığını bilir. Ancak depolama sırasında arpanın kalitesi iyileştirilemez. Mahsul yanlış hasat edilmiş ve kurutulmuşsa, ne kadar iyi depolanırsa depolansın kalitesi düşük kalacaktır. 

 

Aşağıda depolama ile ilgili bazı önemli noktalardan bahsedilmiştir (3): 

  • Uygun depolama için ilk adım, elbette, konteynerlerin ve ekipmanların temizlenmesidir. Kalan eski taneler, yeni bir enfeksiyon kaynağı olabilecek böceklerle kontamine olabilir. Fümigasyon, erişilmesi zor alanları temizlemenin etkili bir yoludur. Temizleme işleminin son adımı olarak yetiştiriciler onaylı bir insektisit uygulayabilir. 
  • Arpa depolama sıcaklığı ve ürünün nem içeriği, depolama süresini belirleyecek iki faktördür (4). Ayrıca ürünü serin tutmak için havalandırma sistemine sahip olmakta fayda var. Havalandırmanın bir kurutma sistemi olmadığını ve bu nedenle kullanılmaması gerektiğini unutmayın. 
  • Depolanan ürünün soğuk havalarda aylık ve sıcak havalarda iki haftada bir düzenli kontrollerini yapın. Yüzeyde ve prob örneklerinde küf olabilir.

 

 Referanslar:

  1. https://www.teagasc.ie/crops/crops/cerealcrops/springcereals/
  2. https://www.agric.wa.gov.au/barley/barleyproductionharvestandgrainquality
  3. https://extension.umn.edu/smallgrainsharvestandstorage/storingwheatandbarley#useaerationtocoolgrain-1408664
  4. https://www.ag.ndsu.edu/graindrying/documents/Allowable%20Storage%20Time%20Cereals.pdf
  • Cammarano, D., Ronga, D., Francia, E., Akar, T., Al-Yassin, A., Benbelkacem, A., Grando, S., Romagosa, I., Stanca, A. M., Pecchioni, N. (2021). Genetic and Management Effects on Barley Yield and Phenology in the Mediterranean Basin. Plant Sci. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.655406

 

Arpa Yetiştiriciliğinde Yabani Ot Yönetimi

Arpada Verim, Hasat ve Depolama

Arpa Zararlıları ve Hastalıkları

Arpanın Gübre İhtiyacı ve Gübreleme Metodları

Arpa Su İhtiyacı ve Sulama Metodları

Arpa Yetiştirmek İçin Toprak Hazırlığı, Toprak Değerleri ve Ekim Gereksinimleri

En Uygun Arpa Çeşidi Seçmenin İlkeleri

Arpanın Tarihi, Besin Değerleri ve Bitki Hakkında Bilgiler

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.