Bilimsel Ad (Türler, Aile): Alyssum oxycarpum, Brassicaceae

Üreme materyali türü: Tohumlar

100 tohum ağırlığı: 0.080 g / 0.003 oz

Bitki yaşam döngüsü: Uzun ömürlü

Ticari olarak yararlanılma şekli: Süs

 

ORTAKLARIMIZ

Sürdürülebilirlik ve insan refahına odaklanan ortak misyonumuzu yerine getirmek için küresel STK'lar, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.