Jeśli Twoja działalność rolnicza obejmuje hodowlę zwierząt, należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

  • Ściśle przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących gatunków zwierząt, które możesz hodować, specyfikacji zakładu (pomieszczenia) i standardów higieny.
  • Ściśle przestrzegaj przepisów dotyczących przetwarzania odpadów zwierzęcych.
  • Nigdy nie używaj antybiotyków, hormonów ani żadnych leków bez recepty i nadzoru lokalnego licencjonowanego naukowca.
  • Zwierzęta można doić ręcznie lub maszynowo. W obu przypadkach musisz mieć pewność, że przestrzegasz wszystkich zasad higieny. Przed dojeniem należy umyć ręce i wysterylizować maszyny, aby uniknąć infekcji.
  • Dopóki trwa podawanie zwierzętom antybiotyków lub hormonów, bądź bardzo ostrożny z produktami, które zbierasz (zasięgnij porady lokalnego licencjonowanego naukowca).
  • Unikaj przenoszenia żywych zwierząt na duże odległości.
  • Chroń godność zwierząt. Musisz zawsze dostarczać zwierzętom świeżą, czystą wodę. Należy również zapewnić odpowiedni rodzaj i ilość pokarmu, aby zapobiec głodzeniu zwierząt.

Dobre Praktyki Rolnicze – Podsumowanie

Zrozumienie ryzyka zanieczyszczenia

Dobór upraw i pola, Przygotowanie gleby

Zwierzęta gospodarskie i DPR

Higiena osobista i DPR

Od siewu do zbioru

Łańcuch dostaw żywności (właściwe przechowywanie i transport)

 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.