Zbiory i przechowywanie ziemniaków – Plon ziemniaków z hektara

Powszechnie stosowana technika przed zbiorem nazywana jest „zabijaniem”. Wielu rolników „zabija” rośliny ziemniaka poprzez zaprzestanie wszelkiego nawadniania, za pomocą środków mechanicznych i/lub poprzez rozpylanie środków chemicznych, co dosłownie zabija górną część roślin. Po zabiciu roślin pozostawiają ziemniaki w ziemi przez kolejne 10-14 dni przed zbiorem. W ten sposób skórka ziemniaków staje się gruba, co z różnych powodów jest preferowane przez określone rynki (ziemniaki mogą być transportowane z mniejszym ryzykiem obicia itp.)

Po upływie 2,5 do 4 miesięcy od posadzenia ziemniaki są gotowe do zbioru. Ziemniaki są zbierane przez nowoczesne maszyny do zbioru ziemniaków, które są dołączane do ciągników. Maszyny zbierają ziemniaki podnosząc je z grządki za pomocą redlicy. Gleba, brud, kamienie i ziemniaki są przenoszone na serię wstęg, gdzie ziemniaki są ostatecznie oddzielane od obcych materiałów.

W pierwszym roku uprawy ziemniaków dobry plon to 25 ton z hektara. Doświadczeni rolnicy, po latach praktyki, mogą osiągnąć wydajność od 40 do 70 ton z hektara. Należy pamiętać, że 1 tona = 1.000 kg i 1 hektar = 10.000 metrów kwadratowych.

Po zbiorach ziemniaki przechowujemy w chłodnym, ale nie mroźnym (4,4°C), ciemnym i wilgotnym miejscu. W odpowiednich warunkach możemy na ogół przechowywać ziemniaki przez kilka miesięcy. Komercyjni plantatorzy ziemniaków przechowują je w ogromnych budynkach zbudowanych specjalnie do przechowywania ziemniaków. Specjalistyczne systemy cyrkulacji powietrza utrzymują w kupie możliwie jednolitą temperaturę i wilgotność.

 

Informacje o ziemniaku

Uprawa ziemniaków

Komercyjna uprawa ziemniaka

Wymagania dotyczące gleby i jej przygotowanie pod uprawę ziemniaków

Sadzenie ziemniaków, ilość wysiewu i rozstawa roślin

Wymagania nawozowe ziemniaka

Wymagania wodne ziemniaka i systemy nawadniania

Szkodniki i choroby ziemniaka

Zbiór i przechowywanie ziemniaków

 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.