Utrzymanie naszego kurnika i pola w czystości, bez kurzych odchodów jest kluczem do hodowli zdrowych i dobrze prosperujących kurczaków. Musimy codziennie usuwać ich odchody z kurnika, ponieważ śmierdzą i przyciągają muchy i inne owady. Piasek jest dobrym rozwiązaniem, aby zminimalizować zapach wewnątrz kurnika. Rolnicy badają, w jaki sposób mogą wykorzystać odchody swoich kurcząt. Na przykład mogą używać go jako obornika w swoich uprawach (po pozostawieniu go na kilka miesięcy do kompostowania). Obornik kurzy po przekompostowaniu jest doskonałym nawozem do warzyw, ziół, drzew i innych upraw. Dostarcza azotu, fosforu i potasu, jednocześnie poprawiając glebę na różne sposoby. Pamiętaj, że możesz zebrać ściółkę z kurnika (piasek, słomę, wióry) wraz z odchodami kurcząt i wszystkie razem umieścić w kompostowniku.

 

Jak hodować kurczaki

Kurnik – dom kur

Jak wybrać kurczaki na jajka lub mięso

Jak karmić kurczaki

Produkcja jaj kurzych

Zdrowie i choroby kurczaków z podwórka

Zarządzanie odpadami z kurczaka

Pytania i odpowiedzi na temat kurczaków

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.