Jak nawadniać ziemniaki – Wymagania dotyczące nawadniania ziemniaków

Systemy nawadniające najczęściej stosowane w uprawie ziemniaków to nawadnianie kropelkowe (pracochłonne), systemy zraszające, deszczownie i dysze statyczne.

Według FAO, przy wysokich plonach zapotrzebowanie na wodę (ETm) dla 120-150 dniowej uprawy wynosi 500-700 mm, w zależności od klimatu. Potrzeby wodne roślin ziemniaka są na ogół mniejsze w pierwszych fazach rozwoju roślin, a stopniowo wzrastają w okresie dojrzewania i w późniejszych fazach wzrostu bulw. W przypadku uprawy zimowej wielu rolników nawadnia nawet dwa razy w tygodniu (w zależności od opadów), natomiast w okresach suszy nawadniają zwykle częściej. Na glebach piaszczystych rolnicy powinni nawadniać częściej niż na glebach cięższych. Gleba musi pozostać wilgotna przez cały czas. Aby zoptymalizować plony, całkowita dostępna woda w glebie nie powinna być poziomu 30-50%. Należy jednak pamiętać, że nadmierne nawadnianie prowadzi do erozji, podatności na choroby, strat wody, dodatkowych kosztów energii na pompowanie, wypłukiwania azotu i zmniejszenia plonów. Z drugiej strony rośliny poddane stresowi wodnemu są bardziej podatne na choroby.

 

Informacje o ziemniaku

Uprawa ziemniaków

Komercyjna uprawa ziemniaka

Wymagania dotyczące gleby i jej przygotowanie pod uprawę ziemniaków

Sadzenie ziemniaków, ilość wysiewu i rozstawa roślin

Wymagania nawozowe ziemniaka

Wymagania wodne ziemniaka i systemy nawadniania

Szkodniki i choroby ziemniaka

Zbiór i przechowywanie ziemniaków

Q&A na temat ziemniaka

 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.