Nawadnianie drzew migdałowych – Jak nawadniać drzewa migdałowe?

Nawadnianie jest jedną z najważniejszych czynności i ma decydujące znaczenie dla sukcesu sadu migdałowego. Celem jest pomoc w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności gleby, dzięki czemu woda jest dostępna dla drzew przez cały sezon wegetacyjny. Należy jednak unikać nadmiernego podlewania, ponieważ często prowadzi ono do gnicia korzeni.

 

W poprzednich dziesięcioleciach duży procent sadów migdałowych nie był nawadniany. Jednak rolnicy szybko odkryli, że drzewo migdałowe bardzo dobrze reaguje na dostarczanie wody (500-600 mm), zarówno pod względem szybszego wzrostu, jak i znacznego zwiększenia produkcji. Dlatego też obecnie większość sadów migdałowych jest nawadniana. Ogólnie rzecz biorąc, niska wilgotność gleby jest silnie związana z zahamowaniem wzrostu roślin, a tym samym ze spadkiem produkcji.

Drzewo migdałowe ma duże zapotrzebowanie na wodę wczesną wiosną, latem, a czasem w pierwszych miesiącach jesieni. Niska wilgotność gleby na początku sezonu wegetacyjnego jest niekorzystna i może znacznie obniżyć produkcję. Podlewanie drzew migdałowych w trakcie lub tuż przed zbiorami stwarza kilka problemów. Dlatego większość rolników przestaje nawadniać drzewa na około 3-4 dni przed rozpoczęciem zbiorów. Jednak brak nawadniania po zbiorach wiąże się ze zmniejszeniem liczby kwiatów i zawiązków owoców w następnym roku. W związku z tym wielu rolników lekko nawadnia swoje drzewa bezpośrednio po zbiorach.

 

W dużych komercyjnych sadach migdałowych w Stanach Zjednoczonych często stosuje się nawadnianie kroplowe i systemy mikro-nawadniania. Dzięki tym systemom rolnik może każdego dnia dokładnie monitorować wilgotność gleby i stosować odpowiednio wydajną fertygację, czyli wstrzykiwanie nawozów przez system nawadniania. Standardowy system nawadniania kroplowego składa się z 2 przewodów bocznych na rząd, natomiast odległość między kroplownikami wynosi 60 cm. Gdy nie ma opadów deszczu, częstotliwość nawadniania waha się od 1 razu na dwa dni do 1 razu na cztery dni. Należy pamiętać, że w przypadku posadzenia w sadzie migdałowym roślin okrywowych konieczne może być zwiększenie ilości wody o 30%, zwłaszcza wczesną wiosną.

Przeczytaj więcej o systemach i metodach nawadniania drzew migdałowych.

 

Informacje o migdałowcu

Zapylanie drzew migdałowych

Nawożenie migdałowca

Sadzenie migdałowców

Rozmnażanie migdałowca

Wymagania wodne migdałowca

Wymagania glebowe migdałowca i przygotowanie gleby

Wymagania klimatyczne migdałowca

Uprawa migdałowca w celach zarobkowych

Q&A na temat drzewa migdałowego

Przycinanie migdałowców

Szkodniki i choroby migdałowców

Uprawa migdałowca z nasion

Plony i zbiór migdałów

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.