Jak nawadniać drzewa oliwne – Metody nawadniania gospodarstw oliwnych

Drzewo oliwne jest odporne na suszę, ale wykazuje widocznie pozytywną reakcję na dostarczanie wody każdą metodą. Dobrze nawodnione drzewa dają zwykle wyższe plony, natomiast dokuczliwe zjawisko przemiennego owocowania można złagodzić poprzez racjonalny i dobrze zaprojektowany system nawadniania. Ogólnie rzecz biorąc, drzewa oliwne uprawiane w celu produkcji oleju potrzebują mniej nawadniania niż drzewa uprawiane w celu produkcji oliwek stołowych. Wydające obfity plon drzewa oliwne są nawadniane (w razie potrzeby) od początku sezonu wegetacyjnego do początku zimowych opadów deszczu, ponieważ brak wody może negatywnie wpływać na wzrost wegetatywny, zawiązywanie owoców i ich rozwój. W Kalifornii większość plantatorów oliwek nawadnia swoje drzewa głównie od maja-czerwca do zbiorów z częstotliwością od jednego razu w tygodniu do jednego razu w miesiącu, zakładając, że w tym okresie nie występują opady deszczu. Musimy jednak uważać, aby nie przesadzić z nawadnianiem. Według Uniwersytetu Kalifornijskiego produkcja oliwy jest optymalna pomiędzy 40 a 70% ETc (ewapotranspiracja roślin). Wyższa produkcja jest w górnej części tego zakresu, a najlepsza jakość oleju plasuje się w jego dolnej części. Pełne nawadnianie zwiększa koszty pompowania wody, sprzyja nadmiernemu wzrostowi wegetatywnemu, może ograniczać kwitnienie i zwiększa koszty cięcia.

 

Podobnie jak w przypadku wielu innych upraw, w gospodarstwach oliwnych powszechnie stosowane są ruchome i nieruchome systemy nawadniania. W przypadku systemów ruchomych nie ma kosztów związanych z ich instalacją, ale są one bardziej pracochłonne. Systemy nieruchome wymagają początkowych inwestycji, muszą być zaprojektowane i zbudowane przed posadzeniem młodych drzewek oliwnych. Systemy nawadniania oliwek można również podzielić na systemy o niskiej objętości (głównie systemy kroplowe – odpowiednie dla gleb z nachyleniami) i systemy o normalnej objętości (zraszacze), które mogą dostarczać większą ilość wody na minutę.

 

Q&A na temat drzewa oliwnego

Wymagania nawozowe drzewa oliwnego

Uprawa drzewa oliwnego

Ekologiczna uprawa drzew oliwnych

Wymagania klimatyczne i temperaturowe drzewa oliwnego

Informacje o drzewie oliwnym

Wymagania wodne drzewa oliwnego

Owocowanie przemienne drzewa oliwnego

Zapylanie i romnażanie drzewa oliwnego

Przycinanie drzew oliwnych

Zbiór oliwek

Czy farmy oliwne są dochodowe?

Wymagania glebowe drzewa oliwnego

Sadzenie drzew oliwnych

Szkodniki I choroby drzew oliwnych

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.