Drzewo oliwne rozwija się na obszarach o klimacie śródziemnomorskim, gdzie słonecznym wiosnom i gorącym latom towarzyszą łagodne zimy. Na obszarach, na których uprawia się drzewa oliwne do celów handlowych, średnia roczna temperatura musi wynosić 15-20 °C. Maksymalna temperatura bezwzględna może osiągnąć 40 °C bez powodowania szkód, ale minimalna nie powinna spaść poniżej -7 °C. Niższe temperatury mogą spowodować poważne uszkodzenia drzew. Oczywiście temperatura -7 °C jest tylko orientacyjna, ponieważ odporność drzewa na niskie temperatury zależy również od innych czynników. Niektóre z nich to tempo spadku temperatury, czas trwania mrozu, obecność silnych zimnych wiatrów, wilgotność, kiełkowanie i zdrowie odmiany drzewa, warunki pogodowe przed wystąpieniem mrozu itp. Ogólnie można powiedzieć, że drzewo oliwne nie może być uprawiane komercyjnie na obszarach, gdzie temperatura często spada poniżej -7 °C. Jednak pewna ilość chłodu jest niezbędna do zawiązania owoców. Każda odmiana ma określoną minimalną liczbę godzin z niższą temperaturą, która musi być spełniona zimą, aby drzewo dało (zadowalającą) produkcję. Jest to powód, dla którego drzewa oliwne nie mogą być uprawiane w klimacie tropikalnym.

 

Q&A na temat drzewa oliwnego

Wymagania nawozowe drzewa oliwnego

Uprawa drzewa oliwnego

Ekologiczna uprawa drzew oliwnych

Wymagania klimatyczne i temperaturowe drzewa oliwnego

Informacje o drzewie oliwnym

Wymagania wodne drzewa oliwnego

Owocowanie przemienne drzewa oliwnego

Zapylanie i romnażanie drzewa oliwnego

Przycinanie drzew oliwnych

Zbiór oliwek

Czy farmy oliwne są dochodowe?

Wymagania glebowe drzewa oliwnego

Sadzenie drzew oliwnych

Szkodniki I choroby drzew oliwnych

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.