Warunki glebowe i przygotowanie gleby do uprawy gruszy

Grusza może rozwijać się w przeciętnej glebie o pH zbliżonym do 7, pod warunkiem, że jest ona dobrze zdrenowana i wolna od wody stojącej. Jednak maksymalne plony notuje się na żyznych glebach gliniastych i piaszczystych o pH od 6 do 7. Wielu komercyjnych producentów jabłek i gruszek dodaje do gleby wapno przed posadzeniem drzewek, aby utrwalić pH (zapytaj o to licencjonowanego agronoma). Najpierw musimy starannie zaorać pole na głębokość co najmniej 50 cm i usunąć wszystkie chwasty. Następnie możemy dodać około 10-20 ton obornika na hektar i ponownie powierzchownie zaorać. Należy pamiętać, że 1 tona = 1.000 kg = 2.200 funtów i 1 hektar = 2,47 akrów = 10.000 metrów kwadratowych.

 

W przypadku komercyjnej uprawy jabłoni lub gruszy stwierdzono, że rośliny okrywowe (w większości przypadków są to niskie trawy) są korzystne, a w niektórych przypadkach wręcz konieczne. Rośliny okrywowe zwykle zmniejszają erozję gleby podczas ulewnych deszczy lub burz z wiatrem. Poprawiają również napowietrzenie gleby i stabilność sadu, a niektóre z nich wiążą azot. Działają również jako filtr dla nawadniania drzew i regulują temperaturę w sadzie. Lucerna, wyka i rośliny strączkowe są korzystne, gdy są sadzone jako rośliny okrywowe w gospodarstwach sadowniczych. W Stanach Zjednoczonych koniczyny łąkowe są często stosowane jako rośliny okrywowe w sadach gruszowych. Przeczytaj więcej o roślinach okrywowych w sadach.

 

Uprawa gruszy w doniczkach

Plonowanie gruszy i zbiór owoców

Wymagania klimatyczne gruszy

Q&A na temat gruszy

Rozmnażanie i zapylanie gruszy

Jak uprawiać gruszę z nasion

Informacje o gruszy

Uprawa gruszy w celach zarobkowych

Nawadnianie gruszy

Wymagania nawozowe gruszy

Sadzenie gruszy

Szkodniki i choroby gruszy

Wymagania glebowe i przygotowanie gleby do uprawy gruszy

Przycinanie gruszy

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.