Krótki poradnik dotyczący uprawy szpinaku

Prawie wszyscy komercyjni hodowcy szpinaku wysiewają nasiona szpinaku (głównie hybrydy) bezpośrednio na polu jesienią lub wiosną. Zwłaszcza w przypadku uprawy szpinaku na rynek przetwórczy, większość hodowców komercyjnych przerzedza rośliny (usuwa część roślin z pola, aby pozostawić mniej roślin i poprawić napowietrzenie). W większości przypadków stosuje się nawożenie, nawadnianie deszczownią i ochronę przed szkodnikami. Czas zbiorów zależy od tego, czy uprawiamy szpinak na rynek świeży czy przetwórczy. W wielu przypadkach rośliny szpinaku przeznaczone na rynek świeży są zbierane w jednym cięciu (cała roślina jest niszczona) około 40-55 dni od wysiewu. Natomiast liście szpinaku przeznaczone na rynek przetwórczy są zbierane po około 60-80 dniach od wysadzenia. W wielu przypadkach zarówno świeże, jak i przeznaczone do przetworzenia rośliny (ale głównie te drugie) są pozostawiane do wzrostu i regeneracji po pierwszej sesji zbiorów, aby producenci mogli zebrać drugą serię. 

Wymagania glebowe szpinaku

Szpinak może dobrze rosnąć w przeciętnej glebie, ale najlepiej rozwija się w glebie bogatej w materię organiczną. Ogólnie rzecz biorąc, typ gleby i pH rzadko stają się czynnikami ograniczającymi przy uprawie szpinaku. Jednak odnotowano, że szpinak dobrze rozwija się na glebach piaszczysto-gliniastych o pH od 6,5 do 6,8. W przypadku poważnych niedoborów P, rolnicy mogą zastosować P2O5 w dawce 50 kg na hektar kilka dni przed wysiewem. Należy pamiętać, że każde pole jest inne i ma inne potrzeby. Hodowcy powinni wykonać analizę gleby przed sadzeniem. Mogą również skorzystać z porady lokalnego licencjonowanego agronoma, aby stworzyć racjonalny plan przygotowania pola. Niektórzy rolnicy stosują również dobrze zgniły obornik bydlęcy i dobrze orzą kilka dni przed siewem, aby przywrócić odpowiedni poziom azotu. Należy jednak pamiętać, że są to tylko niektóre standardowe praktyki, których hodowcy nie powinni ślepo przestrzegać bez przeprowadzenia własnych badań.

Wymagania wodne szpinaku

Szpinak ma stosunkowo płytki system korzeniowy. W związku z tym preferuje mniejsze i częstsze sesje nawadniania, aby uzyskać akceptowalne plony. Z reguły rolnicy powinni skupić się na utrzymaniu wilgotności gleby w okresie wzrostu. Doświadczeni rolnicy twierdzą, że utrzymywanie gleby w stałej wilgotności pomaga roślinom na dwa sposoby. Z jednej strony, roślina będzie mogła wchłonąć niezbędną wodę. Z drugiej strony, utrzyma to niską temperaturę gleby, co spowoduje lepszy wzrost szpinaku.

Szpinak ma tendencję do kwitnienia podczas upalnej pogody. W tym przypadku rośliny są genetycznie zaprogramowane, aby poświęcić swoje zasoby na produkcję nasion, a nie na rozwój liści. Dlatego produkt nie może być wprowadzony na rynek. W większości przypadków przez pierwsze dwa tygodnie stosuje się trzy do czterech sesji nawadniania tygodniowo. Sugeruje się, aby nawadniać nasze uprawy wcześnie rano lub późnym popołudniem. Zapobiegnie to parowaniu wody pod wpływem ciepła słonecznego.

Ponad połowa światowej produkcji jest nawadniana za pomocą zraszaczy. Jednak w niektórych okolicznościach szerokie zastosowanie nawadniania za pomocą zraszaczy sprzyja pojawianiu się chorób typu plamistość liści szpinaku.

Sadzenie szpinaku; Jak uprawiać zdrowy i dobrze rozwijający się szpinak

Jak wspomniano wcześniej, szpinak generalnie potrzebuje chłodnej pogody, więc większość hodowców rozpoczyna jego uprawę wczesną wiosną lub późną jesienią. Wielu rolników lubi wysiewać szpinak sześć tygodni przed ostatnim wiosennym przymrozkiem. Na obszarach o chłodnej wiośnie możemy wysiewać co dziesięć dni do późnej wiosny (połowa maja). W przypadku wysiewu szpinaku w ciepłym klimacie, możemy również wysiać go w cieniu wysokich roślin, takich jak pszenica, fasola czy kukurydza.

W zależności od odmiany, szpinak może rosnąć w temperaturze pomiędzy 10-21 °C. Gdy decydujemy się na sadzenie szpinaku wiosną lub jesienią, idealnym miejscem jest obszar słoneczny z lekkim cieniem i dobrze zdrenowaną glebą. W okresie zimowym możemy chronić nasze rośliny za pomocą inspektu lub przykryć je mulczem. Rolnicy często usuwają te środki ochrony dopiero, gdy temperatura osiągnie 5 °C.

W większości przypadków szpinak jest wysiewany bezpośrednio na pole. Rolnicy mogą wysiewać nasiona szpinaku (głównie mieszańców) bezpośrednio do gruntu w rzędach lub przez rozrzucanie. Rośliny do wzrostu potrzebują odpowiedniej przestrzeni między sobą. W siewie bezpośrednim nasiona sadzimy w rzędach, na głębokości 2,5-3 cm. W przypadku produkcji ciągłej możemy siać co 10-15 dni.

Aby osiągnąć dobry wzrost i zmaksymalizować swoje plony, hodowcy mogą wziąć pod uwagę następujące czynniki.

 • Ilość wysiewu: 20 do 30 kg nasion na hektar.
 • Kiełkowanie nasion będzie lepsze w temperaturze 5 do 20 °C.
 • Nasiona szpinaku wymagają głębokości od 1 do 2,5 cm, i muszą być lekko przykryte ziemią.
 • Rozstawa roślin: Odstęp między rzędami 20-30 cm i odstęp między roślinami w rzędzie 7-15 cm.
 • Rolnicy nawadniają pole bezpośrednio po wysianiu szpinaku.
 • Często stosuje się uprawę współrzędną. Rolnicy mogą wysiewać inne rośliny pomiędzy rzędami roślin szpinaku. Najczęściej stosuje się kalafior, cebulę i seler.
 • Przerzedzanie jest stosowane w celu zachęcenia roślin do wytworzenia dużej powierzchni liści. Jest to najczęściej stosowana technika, gdy uprawiamy szpinak na rynek przetwórczy.
 • Regularne, ale nie nadmierne podlewanie zapewni poziom wilgotności gleby na pożądanym poziomie.
 • Oczywiście nie możemy zignorować walki z chwastami. Chwasty nie tylko konkurują ze szpinakiem pod względem składników odżywczych i dostępu do światła słonecznego, ale także uniemożliwiają prawidłowe napowietrzanie, tworząc tym samym idealne warunki do rozwoju chorób.
 • Rolnicy mogą skorzystać z porad lokalnych profesjonalistów (licencjonowanych agronomów), aby zaplanować właściwy plan uprawy zdrowego i wysokiej jakości szpinaku.

Składniki odżywcze w uprawach szpinaku

Szpinak może produkować liście w przeciętnej glebie, ale będzie się dobrze rozwijał w glebie bogatej w składniki odżywcze. Wielu doświadczonych rolników stosuje mieszankę kompostu i nawozu fosforowego do gleby na kilka dni przed sadzeniem nasion. W przypadku poważnych niedoborów fosforu, rolnicy mogą zastosować P2O5 w dawce 50kg na hektar kilka dni przed wysiewem nasion (zapytaj licencjonowanego agronoma). Należy pamiętać, że 1 hektar = 10 000 metrów kwadratowych.

Wielu rolników stosuje fertygację, czyli wtłaczanie nawozów rozpuszczalnych w wodzie do systemu nawadniania. W ten sposób mogą zwiększyć produkcję i zaoszczędzić czas poprzez jednoczesne podlewanie i nawożenie roślin. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek metody fertygacji sugeruje się przestrzeganie instrukcji producenta.

Szpinak jest warzywem liściastym i uprawiany jest w celu zbioru jego liści. W związku z tym, w większości przypadków, rolnicy mogą stosować azot i fosfor w różnych fazach wzrostu roślin, aby zmaksymalizować całkowitą powierzchnię liści. Wymagania szpinaku dotyczące azotu wynoszą około 70-80 kg na hektar, w zależności od rodzaju szpinaku (o liściach karbowanych lub gładkich). Wielu rolników stosuje również azotan amonu (N-P-K 20-0-0) w ilości 50 kg na hektar (zapytaj lokalnego licencjonowanego agronoma).

W przypadku produkcji ekologicznej możemy zastosować nawóz organiczny bogaty w azot. Nawóz organiczny można zastosować raz lub dwa razy w czasie wzrostu roślin szpinaku. Możemy również stosować obornik kompostowy zmieszany z innymi źródłami mikroelementów (takimi jak emulsje rybne itp.). W większości przypadków obornik organiczny pomaga w zwalczaniu chwastów i zachowaniu wilgotności gleby w miesiącach letnich. Żaden rodzaj obornika nie może mieć kontaktu z młodymi roślinami, ponieważ może mieć na nie niekorzystny wpływ. Po zastosowaniu nawozów sugeruje się nawadnianie naszych upraw.

Należy pamiętać, że są to tylko niektóre standardowe metody nawożenia, których rolnicy nie powinni ślepo przestrzegać bez przeprowadzenia własnych badań. Każde pole jest inne i ma inne potrzeby. Przeprowadzenie analizy gleby i poznanie historii upraw jest absolutnie niezbędne przed zastosowaniem jakiejkolwiek metody nawożenia. Dodatkowo, można skorzystać z porady licencjonowanego agronoma.

Szkodniki i choroby

Niestety, rośliny szpinaku są często atakowane przez szkodniki, a także często cierpią z powodu chorób. Znajomość naszych lokalnych wrogów upraw jest niezbędna do stworzenia przyjaznego dla środowiska podejścia i stawienia im czoła. Przed podjęciem działań, rolnicy mogą skonsultować się z lokalnym licencjonowanym profesjonalistą, aby prawidłowo kontrolować szkodniki i choroby szpinaku.

Szkodniki

 • Mszyce: Mszyca jest zwykle najczęstszym wrogiem roślin szpinaku. Osobniki dorosłe i nimfy żywią się sokami roślinnymi. W efekcie mamy szpinak, który nie może być wprowadzony do obrotu.
 • Miniarki: żywią się głównie liśćmi.
 • Ślimaki: pojawiają się bardzo często w wilgotnej glebie i atakują liście. Mogą nawet zjeść całą roślinę, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie dzialania.

Choroby

 • Wirus mozaiki: wirus ten może zainfekować około 150 różnych rodzajów warzyw i roślin. Możemy go rozpoznać po odbarwieniu zainfekowanych liści, które mają żółte i białe plamy. Roślina przestaje zwiększać swoje rozmiary i powoli obumiera.
 • Mączniak rzekomy: jest chorobą wywoływaną przez patogen Peronospora farinosa. Możemy rozpoznać tę chorobę patrząc na liście. Wydają się one zwijać i mają na sobie pleśń oraz czarne przebarwienia.
 • Zaraza szpinaku: wirus ten infekuje liście. Zainfekowane liście przestają zwiększać swój rozmiar i mają kolor od żółtego do brązowego.

Zwalczanie szkodników i chorób

Najlepszym sposobem zwalczania szkodników i chorób jest zawsze zapobieganie, a nie interwencja. Plantatorzy szpinaku powinni wziąć pod uwagę następujące środki:

 • Sugeruje się stosowanie kwalifikowanych nasion. W większości przypadków rolnicy powinni wybierać hybrydy, które są odporne na przedwczesny rozwój generatywny i mączniaka prawdziwego.
 • Niskie kiełkowanie nasion lub niewłaściwa ilość wysiewu przyspieszą negatywne skutki działania szkodników i chorób.
 • Nieodpowiednie nawożenie i/lub nawadnianie przyspieszy negatywne skutki.
 • Chemiczne środki kontroli są dozwolone tylko po konsultacji z lokalnym licencjonowanym agronomem.
 • Rolnicy mogą stosować płodozmian w celu kontroli niektórych chorób.

Zbiór szpinaku 

Czas zbiorów zależy od tego, czy uprawiamy szpinak na rynek świeży czy przetwórczy. W większości przypadków, rośliny szpinaku przeznaczone na rynek świeży są zbierane w jednym cięciu (cała roślina jest niszczona) około 38-55 dni od wysiewu. Natomiast liście szpinaku przeznaczone na rynek przetwórczy zbierane są po około 60-80 dniach od wysiewu. W wielu przypadkach zarówno rośliny o liściach gładkich jak i karbowanych (ale głównie gładkich) są pozostawiane do wzrostu i regeneracji po pierwszej serii zbiorów, aby producenci mogli zebrać drugą porcję.

W krajach rozwiniętych szpinak jest najczęściej zbierany przez maszyny dołączane do traktorów. Maszyny te albo zbierają całą roślinę i niszczą ją (jedno cięcie), albo ścinają liście na określonej wysokości, aby zachęcić je do regeneracji i przeprowadzenia drugiego zbioru kilka dni później. Po zebraniu, materiał przechodzi przez szereg sieci, gdzie szpinak jest izolowany od gleby, brudu i kamieni i zbierany.

W krajach rozwijających się szpinak może być również zbierany za pomocą ręcznych nożyc. Rolnicy albo zbierają całą roślinę (i w ten sposób ją niszczą), albo zbierają część jej liści, aby zachęcić roślinę do regeneracji i zbierają drugie cięcie kilka tygodni później. Według wielu doświadczonych rolników, idealną porą na zbiór naszych roślin jest wczesny ranek. W ten sposób zapobiegamy działaniu promieni słonecznych na materiał roślinny.

Liście szpinaku są zazwyczaj dostępne na rynku zaraz po zbiorze, a produkt może być oferowany w postaci świeżej, mrożonej, w puszkach lub może być suszony. Świeży szpinak może być przechowywany w lodówce przez 7-10 dni. W dużych komercyjnych gospodarstwach szpinakowych rolnicy natychmiast chłodzą zebrane liście szpinaku, aby zapobiec pogorszeniu jakości produktu.

Plon szpinaku z hektara

Średnie plony szpinaku wynoszą 20-30 ton z hektara. Oczywiście tak wysokie plony mogą osiągnąć doświadczeni rolnicy po kilku latach praktyki. W przypadku wielokrotnych zbiorów tej samej uprawy, możemy spodziewać się 10-15 ton z hektara pomnożonych przez 2 – 3 zbiory.

Należy pamiętać, że 1 tona = 1.000 kg, a 1 hektar = 10.000 metrów kwadratowych.

Możesz sprawdzić ceny rynkowe szpinaku i innych warzyw liściastych oraz ich dostawców.

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.