Blog Archives

Wymagania dotyczące nawozu słonecznika

Wymagania dotyczące nawozu słonecznika

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę stan gleby na swoim polu poprzez półroczne lub roczne badania gleby przed zastosowaniem jakiejkolwiek metody nawożenia. Na świecie nie ma dwóch identycznych pól, dlatego […]