Jak siać bawełnę – Wskaźnik wysiewu bawełny – Liczba roślin bawełny na hektar

 Nasiona bawełny to jeden z najważniejszych parametrów dobrego plonu. Hodowcy powinni używać wyłącznie kwalifikowanych nasion i unikać wysiewu nasion starszych niż 2 lata.

Nasiona bawełny wysiewamy bezpośrednio w pole specjalnymi siewnikami. Maszyny te otwierają małe rowki (o określonej głębokości) na nasiona, wrzucają je do środka w określonych odległościach między sobą, a następnie przysypują je lekko ziemią. W większości przypadków maszyny te aplikują również zdefiniowaną wcześniej ilość granulek nawozu między nasionami. Dodajemy średnio 55 funtów (25 kg) nasion bawełny i 440 funtów (200 kg) nawozu na hektar wewnątrz siewnika (1 hektar = 10 000 metrów kwadratowych = 2,47 akra). Głębokość siewu wynosi 1,5 – 2 cale (4-5 cm). Aby ułatwić zbiór mechaniczny, pozostawiamy średni odstęp między rzędami wynoszący 3 stopy (0,91 m). W linii siewu wysiewamy nasiona w średniej odległości, odległość między nasionami wynosi 3 cale (7,62 cm). Średnio mamy około 90 000-100 000 roślin na hektar. W konsekwencji, średnia liczba roślin bawełny na akr wynosi 40 000. Zdarzają się jednak przypadki, w których możemy mieć nawet 70 000 sadzonek bawełny na akr, ale można to osiągnąć tylko wybierając określone odmiany.

 

Informacje o roślinach bawełnianych

Jak uprawiać bawełnę

Warunki uprawy bawełny

Siew bawełny, tempo siewu i populacja roślin

Zapylanie roślin bawełny

Wymagania dotyczące nawozów do roślin bawełnianych

Wymagania dotyczące wody dla bawełny

Zbiory i plony bawełny

Kontrola dot. chwastów bawełny

Pytania i odpowiedzi dot. bawełny

 

 

 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.