Wymagania dotyczące sadzenia ziemniaków – liczba roślin na hektar

 Zaczynamy od zakupu materiału siewnego ziemniaka. Należy kupować tylko kwalifikowane sadzeniaki wolne od chorób u legalnych sprzedawców. Na około 2 dni przed sadzeniem otwieramy worek i sprawdzamy bulwy. Zgniłe lub mokre bulwy należy natychmiast usunąć. Większość bulw sadzeniaków ziemniaka ma średnicę 45-60 mm. Takie bulwy mogą wymagać pocięcia na mniejsze kawałki. Bulwy o średnicy 28-35 mm zwykle nie wymagają cięcia i mogą być sadzone w całości.

 

Cięcie sadzeniaków na mniejsze kawałki jest metodą kontrowersyjną. Jej zwolennicy twierdzą, że przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w zakresie higieny, w efekcie otrzymamy nawet potrójną produkcję. Dużą bulwę możemy pociąć na 3 mniejsze kawałki (każdy musi mieć przynajmniej jedno oczko), a każdy kawałek da jedną roślinę. Jeśli nie pocięlibyśmy tej dużej bulwy na kawałki i raczej wolelibyśmy posadzić ją w całości, to ta bulwa wyprodukowałaby tylko jedną roślinę. Tak więc cięcie dużych sadzonek zwiększa plon. Jeśli jednak w tej metodzie znajdzie się bulwa zainfekowana, to poprzez nóż lub nożyczki, których używamy, choroba szybko rozprzestrzeni się na wszystkie bulwy. Dlatego w niektórych krajach od czasu do czasu (gdy istnieją dowody na to, że partia sadzeniaków ziemniaka może być zakażona) agronomowie i firmy produkujące sadzeniaki ziemniaka radzą rolnikom, by nie ciąć sadzeniaków i zamiast tego sadzić je w całości. W każdym przypadku po przecięciu każdej bulwy musimy zanurzyć nasz nóż lub żyletkę w roztworze antybakteryjnym (należy skonsultować się z licencjonowanym agronomem).

Zalecana dawka wysiewu ziemniaków to 2 do 2,5 tony na hektar dla bulw o średnicy 45-60 mm. Należy pamiętać, że 1 tona = 1,000 kgi 1 hektar = 10,000 m2. Dla bulw o wielkości 28-35 mm zalecana ilość wysiewu ziemniaków wynosi 1,5 do 1,8 tony na hektar. Nasiona ziemniaków są sadzone przez zautomatyzowane maszyny do sadzenia ziemniaków, które są dołączane do ciągników. Maszyny te mają możliwości wielofunkcyjne. Orzą pole i sadzą sadzeniaki na zalecaną głębokość, pozostawiając odpowiednie odstępy między nimi w rzędzie i między rzędami. Zalecana odległość w rzędzie wynosi 25-38cm, natomiast odległość między rzędami wynosi 70-90cm. W ramach tego programu będziemy mieli populację roślin od 25.000 do 60.000 roślin na hektar. Zalecane populacje roślin są z reguły wyższe dla nasion późno wschodzących.

Możemy obliczyć rozstawę rzędów, aby mieć pożądaną populację roślin, korzystając z następującego równania:

100.000/PP*RW = SS,

gdzie PP= Populacja roślin (w tysiącach roślin na hektar)

RW= Szerokość rzędu w cm

SS= Rozstaw sadzeniaków w rzędzie w cm. (Źródło: Uniwersytet w Cambridge)

Załóżmy, że chcemy mieć 55 000 roślin na hektar, a nasza szerokość rzędu wynosi 90 cm. W tym przypadku rozwiązujemy równanie SS= 100 000/55*90 = 20,2 cm. Zatem musimy umieścić nasiona w rzędzie w odległości 20,2 cm, aby uzyskać populację roślin wynoszącą 55 000 roślin na hektar.

 

Informacje o ziemniaku

Uprawa ziemniaków

Komercyjna uprawa ziemniaka

Wymagania dotyczące gleby i jej przygotowanie pod uprawę ziemniaków

Sadzenie ziemniaków, ilość wysiewu i rozstawa roślin

Wymagania nawozowe ziemniaka

Wymagania wodne ziemniaka i systemy nawadniania

Szkodniki i choroby ziemniaka

Zbiór i przechowywanie ziemniaków

Q&A na temat ziemniaka

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.