Sadzenie gruszy, rozstawa i populacja drzew – liczba grusz na hektar

Zaczynamy od wykopania dołka o średnicy 63 cm i głębokości 63 cm dla każdego młodego drzewka, które zamierzamy posadzić. Następnie ostrożnie umieszczamy drzewka z gołym korzeniem w dołkach i przykrywamy je ziemią. Należy pamiętać, że punkt, w którym przymocowany jest zraz, musi znajdować się co najmniej 7,5 cm nad poziomem gruntu. Dodanie nawozu w tym czasie najprawdopodobniej zaszkodzi młodym korzeniom drzewek, więc należy tego unikać. Młode drzewka możemy nawadniać i zacząć przycinać (aby nadać im kształt) zaraz po posadzeniu. Wielu uprawiających dodaje ściółkę wokół pnia drzewa, ale ściółka nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z pniem drzewa. Robią to, aby zwiększyć zdolność zatrzymywania wody przez glebę i osłabić wzrost chwastów. Po posadzeniu musimy umieścić palik wspierający obok każdej młodej gruszy, aby zmniejszyć możliwość uszkodzenia przez wiatr lub w inny sposób.

 

Odległość, jaką pozostawiamy między gruszami, zależy od odmiany (ostatecznej wielkości dojrzałego drzewa) i naszych preferencji dotyczących uprawy ekstensywnej. Odległości między rzędami i między drzewami w rzędzie wynoszą od 7m X 5m do 1,8m X 1,8m. Wzór 7m X 5m daje 306 drzew na hektar. Wzór 1,8m X 1,8m może dać 3000 drzew na hektar. Te odległości są odpowiednie tylko wtedy, gdy stosujemy odmiany karłowate. W poprzednich latach grusze były rozstawione średnio w odległości 6 m x 6 m. Taki układ dawał 270 drzew na hektar, a osiągnięcie maksymalnej produkcji zajmowało około 15 lat. Dla porównania, obecnie – stosując podkładki karłowe – możemy mieć około 2 000 drzew na hektar, a maksymalną produkcję w ciągu 7-8 lat. Należy pamiętać, że 1 hektar = 10 000 metrów kwadratowych.

 

Uprawa gruszy w doniczkach

Plonowanie gruszy i zbiór owoców

Wymagania klimatyczne gruszy

Q&A na temat gruszy

Rozmnażanie i zapylanie gruszy

Jak uprawiać gruszę z nasion

Informacje o gruszy

Uprawa gruszy w celach zarobkowych

Nawadnianie gruszy

Wymagania nawozowe gruszy

Sadzenie gruszy

Szkodniki i choroby gruszy

Wymagania glebowe i przygotowanie gleby do uprawy gruszy

Przycinanie gruszy

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.