Zakładanie gospodarstwa oliwnego – Sadzenie i rozmieszczenie drzew oliwnych – Liczba drzew oliwnych na hektar.

Jeśli chodzi o sadzonki, rolnicy zazwyczaj preferują te w wieku co najmniej 2-3 lat. Możemy oczywiście posadzić sadzonki jednoroczne, ale to najprawdopodobniej opóźni pojawienie się pierwszych zbiorów.

Po wybraniu i przygotowaniu pola następuje oznaczenie stanowisk, na których będziemy sadzić sadzonki. Musimy najpierw zdecydować o dokładnym punkcie, w którym posadzimy każde młode drzewko, a następnie wykopać odpowiedni dołek o wymiarach 50 cm X 50 cm. Powinniśmy pamiętać, że sadzonki muszą być posadzone na tej samej głębokości, na jakiej znajdowały się w szkółce. Powierzchnia gleby z wykopanego dołu powinna znaleźć się poniżej bryły korzeniowej sadzonki. Sadzenie sadzonek na terenach, gdzie nie notuje się mrozów, rozpoczyna się od późnej jesieni (od listopada do końca lutego), natomiast na terenach, gdzie występują mrozy, sadzenie rozpoczyna się wczesną wiosną, gdy miną już nawet ostatnie przymrozki.

Jeśli chodzi o odległości sadzenia między drzewami, często stosuje się rozstaw 6 X 6 metrów. Jest to kwadratowy system sadzenia i daje 272 drzewa na hektar. Jeżeli gleba jest zbyt żyzna, sadzenie drzewek oliwnych w gęstszym układzie spowoduje wzajemne zacienienie. Ponadto korzenie drzewek będą się krzyżować i konkurować ze sobą. Są jednak także inne czynniki, które powinniśmy wziąć pod uwagę decydując się na rozmieszczenie roślin, czyli. mechaniczne zbieranie owoców, pożądany kształt korony itp. W związku z tym trwa dyskusja na temat skuteczności gęstych i rzadkich systemów sadzenia oraz systemów sadzenia w kształcie kwadratu, prostokąta lub linii. Populacja drzew w komercyjnych sadach oliwnych waha się od 150 do ponad 900 drzew na hektar (1 hektar = 10 000 metrów kwadratowych).

 

Q&A na temat drzewa oliwnego

Wymagania nawozowe drzewa oliwnego

Uprawa drzewa oliwnego

Ekologiczna uprawa drzew oliwnych

Wymagania klimatyczne i temperaturowe drzewa oliwnego

Informacje o drzewie oliwnym

Wymagania wodne drzewa oliwnego

Owocowanie przemienne drzewa oliwnego

Zapylanie i romnażanie drzewa oliwnego

Przycinanie drzew oliwnych

Zbiór oliwek

Czy farmy oliwne są dochodowe?

Wymagania glebowe drzewa oliwnego

Sadzenie drzew oliwnych

Szkodniki I choroby drzew oliwnych

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.