Rozmnażanie i zapylanie jabłoni

Rozmnażanie jabłoni

Współczesne metody uprawy sugerują, że jabłonie są zwykle rozmnażane bezpłciowo przez szczepienie, podobnie jak w przypadku większości drzew owocowych.

W naturze, jabłonie rosną z nasion. Sadzonki jabłoni są przykładem „skrajnych heterozygot”. Zamiast dziedziczyć DNA po rodzicach, by stworzyć nowe drzewo o tych samych cechach, różnią się od swoich rodziców. Oznacza to, że jeśli zasadzimy nasiona z 10 jabłek tej samej odmiany, wszystkie 10 jabłoni, które powstaną, będą znacząco różne i dadzą odpowiednio inne owoce. W związku z tym profesjonalni sadownicy wybierają sadzonki szczepione, aby uzyskać jednorodność i jakość produktu. W skrócie, profesjonalni sadownicy korzystają z jabłoni, która jest połączeniem dwóch różnych tkanek roślinnych, podkładki i zraza. Podkładka jest dolną częścią drzewa wytwarzającą system korzeniowy. Podkładka decyduje także o ostatecznej wysokości drzewa. Zraz wytwarza górną część drzewa i oczywiście decyduje o cechach owoców. Producent jabłek musi być bardzo ostrożny przy wyborze zarówno podkładki, jak i zraza, ponieważ każde z nich może spowodować słabą produkcję.

Zapylanie jabłoni

Większość odmian jabłoni nie jest zdolna do samozapylenia. Oznacza to, że znaczna część jabłoni do zawiązania owoców potrzebuje pyłku z drzewa innej odmiany. Nawet w przypadku samopylnych odmian jabłoni odnotowuje się wyższe plony, gdy w niewielkiej odległości posadzi się drzewo do zapylania. Różne handlowe odmiany jabłoni kwitną w różnym czasie, począwszy od Granny Smith, a skończywszy na Red Delicious. Producenci jabłek muszą sadzić odmiany zapylające, które są kompatybilne i kwitną niemal w tym samym czasie co odmiany handlowe. Ważne jest także umieszczenie odmian zapylających w różnych miejscach sadu, aby zapewnić odpowiednie zapylenie krzyżowe.

Jabłonie potrzebują pszczół w znacznym stopniu do zapylania i produkcji owoców. W komercyjnych gospodarstwach jabłoniowych stwierdzono, że umieszczenie 3 uli na każde 2,5 akra (lub 1 hektar) sadu jest korzystne, jeśli nie konieczne.

Przeczytaj więcej o zapylaniu jabłoni przez pszczoły miodne. 

Informacje o jabłoni

Uprawa jabłoni z nasion

Uprawa jabłoni w doniczkach

Zakładanie sadu jabłoniowego

Warunki klimatyczne dla jabłoni

Rozmnażanie i zapylanie jabłoni

Stan gleby i jej przygotowanie pod uprawę jabłoni

Nawadnianie jabłoni

Jak nawozić jabłonie

Przycinanie jabłoni

Plony i zbiór jabłek

Szkodniki i choroby jabłoni

Q&A na temat jabłoni

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.