Rozmnażanie gruszy

Jak większość drzew owocowych, współczesne metody uprawy sugerują rozmnażanie gruszy przez szczepienie. Jeśli założymy grusze z nasion znanej odmiany, to drzewa te zaowocują w ciągu 7-10 lat, a zebrane owoce będą się znacznie różniły od owoców wyjściowych. W związku z tym profesjonalni hodowcy grusz wybierają podkładki szczepione, aby uzyskać jednolitość i wysoką jakość produktu. W kilku słowach, profesjonalni hodowcy gruszy sadzą gruszę, która jest połączeniem dwóch różnych tkanek roślinnych, podkładki i zraza. Podkładka jest dolną częścią drzewa i wytwarza system korzeniowy. Podkładka decyduje także o ostatecznej wysokości drzewa i może chronić całe drzewo przed chorobami przenoszonymi przez glebę. Zraz wytwarza górną część drzewa i oczywiście decyduje o właściwościach owoców. Hodowca gruszy musi starannie wybrać zarówno podkładkę, jak i zraz, ponieważ każde z nich może spowodować słabą produkcję.

 

Zapylanie gruszy

Większość odmian gruszy jest obcopylna. Oznacza to, że do zawiązania owoców większość drzew potrzebuje zapylenia przez drzewo innej odmiany. Nawet w przypadku samopylnych odmian gruszy odnotowuje się wyższe plony, gdy w bliskiej odległości posadzi się drzewo partnerskie do zapylania. Producenci gruszek często sadzą odmiany zapylające, które są zgodne i kwitną prawie w tym samym czasie co odmiany handlowe. Ważne jest także, aby umieścić odmiany zapylające w różnych miejscach sadu, aby zapewnić odpowiednie zapylenie krzyżowe.

Grusze potrzebują pszczół do zapylenia i wytworzenia owoców. W gospodarstwach komercyjnych umieszczenie 3 uli na każde 2,5 akra (lub 1 hektar) sadu okazuje się korzystne, jeśli nie konieczne.

 

Uprawa gruszy w doniczkach

Plonowanie gruszy i zbiór owoców

Wymagania klimatyczne gruszy

Q&A na temat gruszy

Rozmnażanie i zapylanie gruszy

Jak uprawiać gruszę z nasion

Informacje o gruszy

Uprawa gruszy w celach zarobkowych

Nawadnianie gruszy

Wymagania nawozowe gruszy

Sadzenie gruszy

Szkodniki i choroby gruszy

Wymagania glebowe i przygotowanie gleby do uprawy gruszy

Przycinanie gruszy

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.