Dlaczego pszczoły umierają po użądleniu?

Ponieważ żądło jest przyczepione do wewnętrznych części pszczoły miodnej, nerwów, mięśni i jelit. Kiedy (robotnica) pszczoła miodna żądli człowieka, żądło przyczepia się do skóry człowieka. Następnie pszczoła miodna instynktownie próbuje odlecieć, pozostawiając mały ułamek swoich wnętrzności razem z żądłem, co powoduje natychmiastową śmierć pszczoły miodnej. Dotyczy to jednak tylko pszczół robotnic. Królowa pszczół może żądlić wiele razy, nie umierając – brak śmierci królowej jest spowodowany różnym zapasem żądeł.

Niemniej jednak, użądlenie królowej pszczół jest bardzo rzadkie. Prawie wszystkie użądlenia ludzi są powodowane przez pszczoły robotnice. Samce pszczoły miodnej nie posiadają żądła.

Jak długo żyją pszczoły miodne?

Królowa: 3-5 lat.

Pszczoły robotnice: 6 tygodni wiosną, latem i jesienią oraz do 4-5 miesięcy zimą.

Trutnie: umierają wkrótce po kopulacji. Maksymalna żywotność to cztery miesiące.

 

Pszczelarstwo dla początkujących

Struktura i organizacja społeczeństwa pszczół miodnych

Jak miód jest wytwarzany przez pszczoły

Zaopatrzenie oraz wyposażenie ula

Lokalizacja i umiejscowienie ula

Jak karmić pszczoły

Rój pszczół miodnych

Przygotowanie uli na zimę

Zbieranie miodu

Powszechne choroby i szkodniki pszczół

Dręcz – Główne szkodniki pszczół miodnych

Główne choroby pszczół miodnych

Zatrucie pszczół pestycydami

Pytania i odpowiedzi na temat pszczół

Czym jest pszczelarstwo oparte na naturze i jak rolnik może je zaadoptować

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.