Jak przycinać grusze

Zdrowe grusze wymagają minimalnego przycinania, ale skuteczne metody przycinania mogą poprawić plony, jakość produktów i zdrowie drzew w dłuższej perspektywie. W kilku słowach przycinamy młode, nieowocujące drzewa, aby wyznaczyć ich kształt i stymulować rozwój owoców. W zależności od kształtu, jaki chcemy uzyskać, nowo posadzone grusze mogą być przycinane nawet tego samego dnia, w którym zostały posadzone. Najczęściej spotykane wzory to korona przewodnikowa i korona ze skróconym przewodnikiem. Są plusy i minusy przy wyborze każdego kształtu korony.

 

Dojrzałe drzewa przycinamy, aby utrzymać ich kształt, poprawić napowietrzenie i penetrację światła słonecznego, usunąć martwe, chore lub złamane gałęzie oraz usunąć konkurencyjne gałęzie główne lub krzyżujące się. Szczególnie zapewnienie dobrego napowietrzenia i penetracji światła słonecznego jest istotne dla zdrowia drzew, ponieważ gęste drzewa są bardziej podatne na szkodniki i choroby. W przypadku gęstych drzew w średnim i długim okresie czasu z pewnością spadnie także wydajność rośliny i jakość produktów.

Z reguły należy usunąć każdą gałąź, która rośnie pionowo pod kątem większym niż 60 stopni. Te gałęzie najprawdopodobniej będą zużywać cenne składniki odżywcze drzewa, aby rosnąć szybko, ale bez wytwarzania owoców. Jako drugą zasadę powinniśmy również usunąć gałęzie skierowane w dół, ponieważ najprawdopodobniej złamią się one od ciężaru owoców. Trzecią zasadą jest to, że nie możemy usuwać więcej niż 25% drzewa w ciągu jednego roku. Lepiej jest przycinać mało i często niż usuwać jedną trzecią drzewa w danym okresie. Czwarta zasada mówi, że trzebienie pnia (usuwanie całej gałęzi od podstawy) jest lepsze od przycinania części pnia.

 

Grusze przycina się w okresie spoczynku, ale co najmniej kilka tygodni po ostatnich przymrozkach (w większości przypadków luty-marzec). Nie powinniśmy przycinać, gdy rozwijają się liście (wykluczone są pędy i wilki – te możemy usunąć, gdy tylko je zauważymy).

 

Uprawa gruszy w doniczkach

Plonowanie gruszy i zbiór owoców

Wymagania klimatyczne gruszy

Q&A na temat gruszy

Rozmnażanie i zapylanie gruszy

Jak uprawiać gruszę z nasion

Informacje o gruszy

Uprawa gruszy w celach zarobkowych

Nawadnianie gruszy

Wymagania nawozowe gruszy

Sadzenie gruszy

Szkodniki i choroby gruszy

Wymagania glebowe i przygotowanie gleby do uprawy gruszy

Przycinanie gruszy

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.