Jak przycinać drzewa oliwne

Jak to bywa u zdecydowanej większości drzew owocowych, drzewo oliwne pozytywnie reaguje na przycinanie. Drzewo oliwne przycinamy tak, aby stworzyć silny pień i kształt korony (pozwalający drzewu wytrzymać duże obciążenie i silne wiatry). Zapewni to odpowiedni (ilościowo i jakościowo) plon z szybkim wytworzeniem nowych owocujących części roślin, ułatwiający zbiór i przestzeganie programu ochrony roślin. Przycinanie może nam również pomóc w zmniejszeniu tendencji drzewa do przemiennego owocowania. Ponadto, przycina się w celu przedłużenia okresu produktywności gaju oliwnego i usunięcia martwego drewna. Przycinanie drzew oliwnych często odbywa się bezpośrednio po zbiorze oliwek w miejscach, gdzie nie ma niebezpieczeństwa pojawienia się mrozu. W innych przypadkach przycinanie powinno odbywać się w okresie wiosennym (marzec-kwiecień).

 

Podczas przycinania musimy pamiętać, że owoce oliwek mogą rosnąć tylko w tych częściach drzewa, które pojawiły się rok wcześniej. Krótko mówiąc, naszym celem jest usunięcie starych przyrostów, przy jednoczesnym ograniczeniu zbyt dużego i gęstego wzrostu drzewa. Jeśli nam się to uda, będzie można obserwować wzrost nowych części rośliny. Generalnie przycinamy podstawę i dolne gałęzie, które zwykle nie mają szans na wydanie owoców. Następnie oczyszczamy środek drzewa, aby ułatwić dostęp światła słonecznego do wewnętrznych części korony. Przenikanie światła słonecznego jest niezwykle ważne dla wzrostu owoców. Na koniec plantator oliwek powinien również usunąć stare, połamane, martwe i chore gałęzie.

Częstotliwość przycinania drzewek oliwnych przeznaczonych do celów handlowych waha się od jednego razu w roku do jednego razu na dwa lata. Nieprzycinanie komercyjnych drzew oliwnych przez 3 lub więcej lat ma negatywny wpływ na produkcję.

 

Q&A na temat drzewa oliwnego

Wymagania nawozowe drzewa oliwnego

Uprawa drzewa oliwnego

Ekologiczna uprawa drzew oliwnych

Wymagania klimatyczne i temperaturowe drzewa oliwnego

Informacje o drzewie oliwnym

Wymagania wodne drzewa oliwnego

Owocowanie przemienne drzewa oliwnego

Zapylanie i romnażanie drzewa oliwnego

Przycinanie drzew oliwnych

Zbiór oliwek

Czy farmy oliwne są dochodowe?

Wymagania glebowe drzewa oliwnego

Szkodniki I choroby drzew oliwnych

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.