Utrzymanie naszej farmy w czystości jest kluczem do hodowli zdrowych i dobrze prosperujących kóz. Musimy codziennie usuwać ich odchody ze schroniska, ponieważ przyciągają muchy i inne owady. Po dodaniu do siana, odchody kóz są idealnym środowiskiem dla much do składania jaj. W ten sposób codzienne zamiatanie podwórka i schronienia utrzymuje kozy w czystości i zapobiega pasożytom. Podczas ekstremalnych letnich upałów korzystne jest umieszczenie wentylatora dla zwierząt w schronie, aby zapewnić dobrą wentylację.

Rolnicy badają, w jaki sposób mogą wykorzystać odchody swoich kóz. Mogą używać go jako nawozu w swoich uprawach, przekazać go lokalnemu związkowi rolników lub sprzedać lokalnemu kupcowi. Obornik kozi jest doskonałym nawozem dla uprawy ziół, warzyw, drzew i innych upraw. Obornik kozi słynie między innymi ze zwiększania zdolności zatrzymywania wody w glebie.

Nie lekceważ ilości odpadów, które może wytworzyć jedna koza. Szacuje się, że obornik jednej kozy plus zmarnowane jedzenie i siano może przekroczyć 2200 funtów (1000 kg) rocznie. W związku z tym posiadanie z wyprzedzeniem solidnej i zgodnej z prawem polityki gospodarowania odpadami zapewni ochronę przed problemami środowiskowymi (np. zanieczyszczeniem wody) i zdrowotnymi lub zapobiegnie naruszeniu lokalnych przepisów.

 

Jak hodować kozy

Utrzymanie kóz – budowa farmy kóz

Jak wybrać kozy na mleko lub mięso

Jak karmić kozy

Zarządzanie kozami mlecznymi oraz dojeniem

Opieka nad kozami

Produkcja obornika koziego i gospodarka odpadami

Pytania i odpowiedzi na temat kóz

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.