Przerzedzanie, plonowanie gruszy i zbiór owoców

Przerzedzanie drzew gruszy

Przerzedzanie gruszy jest kluczowe dla uzyskania dobrego plonu i unormowania produkcji w ciągu roku (zminimalizowania zjawiska Alternate Bearing). Generalnie grusze potrzebują mniej przerzedzania niż jabłonie, ale przerzedzanie wiąże się na ogół ze wzrostem jakości zbieranych owoców. Proces ten wykonuje się od późnej wiosny do wczesnego lata. Cała idea polega na usunięciu owoców słabo rozwiniętych, uszkodzonych i tych zaatakowanych przez szkodniki, aby pozostawić wystarczająco dużo cennych składników odżywczych dla mniejszej ilości zdrowych, normalnej wielkości owoców, które chcemy zebrać kilka miesięcy później. Oprócz przerzedzania ręcznego, komercyjni plantatorzy drzew w USA stosują przerzedzanie chemiczne w celu dostosowania wydajności i rentowności.

Zbiory gruszek

Przeciętna grusza produkuje owoce gotowe do zbioru około 110-115 dni po pełnym rozkwicie. W większości rejonów USA gruszki zbiera się od późnego lata do jesieni (od sierpnia do października). Jak w przypadku wszystkich drzew owocowych, wiedza o tym, kiedy zbierać owoce wymaga lat doświadczeń i ciągłej pracy metodą „prób i błędów”. Alternatywnie, hodowcy komercyjni mogą regularnie sprawdzać poziom cukru w owocach, aby określić optymalny czas zbiorów. Zasadą jest, że nie należy dopuszczać do pełnego dojrzewania gruszek na drzewie, ponieważ jakość owoców może ulec pogorszeniu (obszar w pobliżu nasion staje się ziarnisty, kiedy owoce w pełni dojrzewają na drzewie). Gruszki są zbierane wyłącznie ręcznie i są bardzo wrażliwe na obicia. Sortowanie odbywa się natychmiast po zbiorze, ponieważ uszkodzone gruszki szybciej uwalniają etylen, który może zaszkodzić pozostałym owocom.

Plonowanie gruszy

Średni plon dojrzałej i zdrowej gruszy o standardowej wysokości wynosi 90 kg, natomiast dojrzałe drzewa półkarłowe dają średnio 45 kg. Należy pamiętać, że mogą wystąpić uderzające odchylenia od tych liczb. Grusze (podobnie jak wiele innych drzew owocowych) mają wrodzoną tendencję do naprzemiennego owocowania – alternate bearing (drzewo daje wysokie plony w jednym roku i niskie, jeśli nie zerowe, w roku następnym). Profesjonalni hodowcy gruszy mogą złagodzić zjawisko alternate bearing po latach odpowiedniej pielęgnacji drzewa (nawadnianie, nawożenie, zapylanie, przycinanie, przerzedzanie itp.)

 

Uprawa gruszy w doniczkach

Plonowanie gruszy i zbiór owoców

Wymagania klimatyczne gruszy

Q&A na temat gruszy

Rozmnażanie i zapylanie gruszy

Jak uprawiać gruszę z nasion

Informacje o gruszy

Uprawa gruszy w celach zarobkowych

Nawadnianie gruszy

Wymagania nawozowe gruszy

Sadzenie gruszy

Szkodniki i choroby gruszy

Wymagania glebowe i przygotowanie gleby do uprawy gruszy

Przycinanie gruszy

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.