Jaki jest średni plon z hektara jęczmienia?

W ciągu ostatnich pięciu lat średni plon z hektara jęczmienia jarego wynosił około 7,2 ton/ha, a jęczmienia ozimego nieco więcej. Około 10% jęczmienia jarego przeznacza się na słodowanie (1). Oczywiście takie plony mogą uzyskać doświadczeni rolnicy na polach dodatkowo nawadnianych. Na polach, w przypadku których nawodnienie stanowią jedynie opady deszczu, plony mogą wynosić około 50% do 60% wyżej wymienionej wartości.

Kluczową fazą rozwojową jęczmienia, która ma wpływ na adaptację do środowiska oraz na wielkość plonu jest kłoszenie. Oczywiście termin siewu i genetyka również wpływają na ostateczny plon. W związku z tym właściwy wybór dostosowanych odmian, terminów siewu i  nawożenia może pomóc rolnikom zoptymalizować produkcję jęczmienia, dostosowując terminy kłoszenia do okresów o niskim ryzyku upałów lub mrozów. W ten sposób można zmniejszyć różnicę między potencjalnymi a rzeczywistymi plonami, co jest celem każdego uprawiającego. Ilość azotu jest głównym czynnikiem powodującym lukę między potencjalnym a rzeczywistym plonem (Cammarano i in., 2021).

Kiedy i jak przeprowadzić zbiór jęczmienia?

Trzy główne czynniki, które wpływają na wybór czasu zbioru jęczmienia to pogoda, odmiana jęczmienia oraz poziom dojrzałości rośliny. Zaleca się zbiór, gdy wilgotność wynosi poniżej 12%. Jeśli jednak rolnik zbiera jęczmień, gdy jego wilgotność jest wyższa niż 12%, musi zastosować napowietrzanie lub przepuścić plon przez suszarkę do ziarna, aby uzyskać pożądaną wilgotność dla bezpiecznego przechowywania. Jeśli chodzi o odmiany słodowe, rolnicy zazwyczaj zbierają jęczmień, gdy jego wilgotność jest mniejsza niż 18%. Innymi słowy, przystępują do zbioru, gdy rośliny osiągną dojrzałość fizjologiczną (stadium dojrzewania) (2).

Najczęściej stosowaną maszyną jest kombajn. Dwie standardowe metody zbioru jęczmienia to cięcie proste i pokos.

Jak prawidłowo przechowywać jęczmień?

Przed zbiorem, rolnicy muszą wybierać między bezpośrednią sprzedażą swoich produktów a przechowywaniem ich przez określony czas. W pierwszym przypadku rolnik powinien już znaleźć nabywcę (tak jest w przypadku rolnictwa kontraktowego) i nie musi się martwić o koszty nadmiernego suszenia lub przechowywania. Jednak w tym przypadku, ponieważ konkurencja jest stosunkowo duża, ceny, które może osiągnąć jęczmień, są prawdopodobnie dość niskie. Przechowując produkt, rolnik ma możliwość sprzedaży, gdy ceny osiągną wyższą wartość.

Każdy rolnik wie, że zabiegi po zbiorach każdej uprawy mają znaczący wpływ na jakość produktu końcowego. Jakości jęczmienia nie można poprawić podczas przechowywania. Jeśli plon został niewłaściwie zebrany i wysuszony, jakość pozostanie niska bez względu na to, jak dobrze jęczmień będzie przechowywany.

Poniżej wymieniono kilka kluczowych uwag dotyczących przechowywania (3):

  • Pierwszym krokiem do prawidłowego przechowywania jest oczywiście oczyszczenie pojemników i sprzętu. Pozostałości starych ziaren mogą być zanieczyszczone owadami, które mogą być źródłem nowej infekcji. Fumigacja jest skutecznym sposobem na oczyszczenie trudno dostępnych obszarów. Na ostatnim etapie procesu czyszczenia można zastosować zatwierdzony środek owadobójczy dający efekt rezydualny.
  • Temperatura przechowywania jęczmienia i wilgotność produktu to dwa czynniki, które określają okres przechowywania (4). Korzystne jest również posiadanie systemu napowietrzania, aby utrzymać produkt w chłodzie. Należy pamiętać, że napowietrzanie nie jest systemem suszenia i nie powinno być stosowane do tego celu.
  • Przeprowadzanie regularnych kontroli przechowywanego produktu, co miesiąc w chłodne dni i co dwa tygodnie w ciepłe dni. Może wystąpić pleśń na powierzchni przechowywanego produktu oraz w pobranych próbkach.

Referencje

  1. https://www.teagasc.ie/crops/crops/cerealcrops/springcereals/
  2. https://www.agric.wa.gov.au/barley/barleyproductionharvestandgrainquality
  3. https://extension.umn.edu/smallgrainsharvestandstorage/storingwheatandbarley#useaerationtocoolgrain-1408664
  4. https://www.ag.ndsu.edu/graindrying/documents/Allowable%20Storage%20Time%20Cereals.pdf
  • Cammarano, D., Ronga, D., Francia, E., Akar, T., Al-Yassin, A., Benbelkacem, A., Grando, S., Romagosa, I., Stanca, A. M., Pecchioni, N. (2021). Genetic and Management Effects on Barley Yield and Phenology in the Mediterranean Basin. Plant Sci. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.655406

 

Jęczmień- historia, informacje o roślinie oraz o jej wartościach odżywczych

Zasady wyboru najlepszej odmiany jęczmienia

Przygotowanie gleby do uprawy jęczmienia, wymagania dotyczące gleby, wymagania dotyczące siewu

Nawadnianie jęczmienia- metody i wymagania

Wymagania dotyczące nawożenie jęczmienia oraz metody nawożenia

Szkodniki i choroby jęczmienia

Plon, zbiór i przechowywanie jęczmienia

Zwalczanie chwastów w uprawie jęczmienia

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.