Plantatorzy drzew oliwnych muszą dobrze rozumieć zjawisko przemiennego owocowania, ponieważ z pewnością wpłynie ono na ich produkcję. Przemienne owocowanie to tendencja niektórych drzew owocowych do wytwarzania znacznie większych niż przeciętne plonów w jednym roku i znacznie niższych w roku następnym. Zjawisko to jest bardzo powszechne u wielu gatunków drzew owocowych i powoduje poważne problemy pracownicze i ekonomiczne, ponieważ produkcja z roku na rok nie jest taka sama lub prawie taka sama (pod względem ilościowym), a w wielu przypadkach nie może być przewidziana przez plantatora.

 

Drzewo oliwne jest powszechnie znane ze swojej silnej tendencji do naprzemiennego owocowania , co poważnie wpływa na wydajność produkcji z roku na rok. Duża produkcja w pierwszym roku zużywa większość potrzebnych węglowodanów, organicznych związków azotu i innych niezbędnych składników odżywczych sprawiając, że dostępne ich zapasy są niewystarczające do wytworzenia nowego plonu w następnym roku. Niektórzy rolnicy uważają, że mogą zminimalizować zjawisko przemiennego owocowania poprzez dostarczanie drzewom oliwnym nadmiernej ilości składników odżywczych w roku 1 lub 2. Naukowcy dowiedli jednak, że letnie przycinanie i zaawansowane nawadnianie to metody, które mają pewne szanse na osiągnięcie (częściowej) normalizacji produkcji owoców.

 

Q&A na temat drzewa oliwnego

Wymagania nawozowe drzewa oliwnego

Uprawa drzewa oliwnego

Ekologiczna uprawa drzew oliwnych

Wymagania klimatyczne i temperaturowe drzewa oliwnego

Informacje o drzewie oliwnym

Wymagania wodne drzewa oliwnego

Owocowanie przemienne drzewa oliwnego

Zapylanie i romnażanie drzewa oliwnego

Przycinanie drzew oliwnych

Zbiór oliwek

Czy farmy oliwne są dochodowe?

Wymagania glebowe drzewa oliwnego

Sadzenie drzew oliwnych

Szkodniki I choroby drzew oliwnych

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.